Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Perioadă nedeterminată

Perioadă determinată

Concursuri didactice anul universitar 2017-2018, sem 1, pentru perioadă nedeterminată

Legislație
 
- Legea Educației Naționale
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Ordin MENCS nr. 6129 din 2016 - standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Anexe comisii - Ordin MENCS nr. 6129 din 2016, standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă nedeterminată
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2017-2018 sem 1, perioadă nedeterminată
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2017-2018, sem 1
- Decizia nr. 540, numire comisii concurs ocupare posturi didactice vacante, anul universitar 2017-2018 sem 1, perioadă nedeterminată
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, 2017-2018 sem 1
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Lista documentelor necesare pentru înscriere la concurs ocupare posturi didactice vacante
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități
- Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor
- Coperta dosar


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Facultatea de Inginerie

   Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare
   - Poziția 20 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr ing Dulău Lucian-Ioan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

   Departamentul de Inginerie Industrială și Management
   - Poziția 24 - Asistent universitar
      - Tematica

Facultatea de Științe și Litere

   Departamentul de Filologie
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : dr Pop Andreea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

   Departamentul de Informatică
   - Poziția 12 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : dr Kiss Istvan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

   Departamentul Drept și Administrație publică
   - Poziția 16 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Coman Ramona-Mihaela - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 17 - Lector universitar
      - Tematica

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 1 an universitar 2017-2018


Concursuri didactice anul universitar 2017-2018, sem 1, perioadă determinată


- Decizia nr. 541, numire comisii concurs ocupare posturi didactice vacante, anul universitar 2017-2018 sem 1, perioadă determinată
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
- Publicare post didactic vacant asistent universitar pe perioadă determinată în Ziarul Jurnalul Național
- Calendar desfășurare concurs post didactic pe perioadă determinată
- Taxa de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare înscriere la concurs, ocupare posturi didactice vacante pe perioadă determinată
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități candidat
- Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, post perioadă determinată

Facultatea de Științe și Litere
   Departamentul de Filologie
   - Poziția 20 - Asistent universitar, perioadă determinată
      - Descriere Tematica
      - Candidat : drd Zoltan Ildiko-Gyorgy - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice pe perioadă determinată sem 1 an universitar 2017-2018
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș