Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Perioadă nedeterminată

Perioadă determinată

Concursuri didactice anul universitar 2014-2015, sem 2, pentru perioadă nedeterminată

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
- ORDIN MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012 standarde minimale conferire titluri didactice conferențiari și profesori
- ORDIN MEN nr. 4204 din 15-Iul-2013 pentru modificarea unor anexe la Ordinul MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012
- Adresa MEN CNATDCU Comisia de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2014-2015, sem 2
- Concursuri didactice, extras Monitorul Oficial Partea a III-a, nr.402 din 28-Apr-2015
- Decizia nr. 205 din 29-Apr-2015 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante (perioadă nedeterminată) 2014-2015 sem 2
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2014-2015 sem 2
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2014-2015 sem 2
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități (pct 8 din Acte necesare înscriere concurs)
- Coperta dosar


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Facultatea de Inginerie

- Departamentul de Inginerie Industrială şi Management
   - Poziția 20 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asist dr ing Albu Sorin-Cristian - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 21 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asist dr ing Pop Liviu Dorin - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 30 - Asistent universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr ing Lates Daniel - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Inginerie Electrică şi Calculatoare
   - Poziția 3 - Profesor universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Conf dr ing Bică Romeo-Dorin - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Conf dr ing Dulău Mircea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 19 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Dr ing Harpa Elena-Lucia - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Informatică
   - Poziția 3 - Profesor universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Conf univ dr Szilagyi Sandor Miklos - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 7 - Conferențiar universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Lector dr Genge Béla - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Filologie
   - Poziția 16 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr Murar Anca - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 17 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr Pașcan Emil-Marius - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica

- Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale
   - Poziția 11 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Săcălean Lucian - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Conf dr Georgescu Maria-Ana - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Finanţe-Contabilitate
   - Poziția 14 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Munteanu Anca - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 15 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Nistor Paula - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Drept şi Administraţie Publică
   - Poziția 10 - Conferențiar universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Lector dr Sabău-Pop Aurelian Olimpiu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 19 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist dr Hodoș Raul-Felix - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 25 - Asistent universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr Ludușan Florin - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 26 - Asistent universitar
      - Tematica
   - Poziția 27 - Asistent universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr Szabo Ioana-Alina - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
   - Poziția 8 - Asistent universitar
      - Tematica

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 2 2014-2015


Concursuri didactice anul universitar 2014-2015, sem 2, perioadă determinată


- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
- Calendar desfăşurare concurs post didactic vacant (perioadă determinată)
- Decizia nr. 206 din 29-Apr-2015 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant (perioadă determinată) 2014-2015 sem 2

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 24 - Asistent universitar
      - Descriere
      - Tematica
      - Candidat : Drd Kiss Marta - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice pe perioadă determinată, sem 2 2014-2015
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș