Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Perioadă nedeterminată

Perioadă determinată

Concursuri didactice anul universitar 2016-2017, sem 2, pentru perioadă nedeterminată

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
- ORDIN MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012 standarde minimale conferire titluri didactice conferențiari și profesori
- ORDIN MEN nr. 4204 din 15-Iul-2013 pentru modificarea unor anexe la Ordinul MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012
- Adresa MEN CNATDCU Comisia de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2016-2017, sem 2
- Concursuri didactice, extras Monitorul Oficial Partea a III-a, nr.569 din 28-Apr-2017
- Decizia nr 205 din 18 mai 2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, 2016-2017 sem 2
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2016-2017 sem 2
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități (pct 8 din Acte necesare înscriere concurs)
- Coperta dosar


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
   - Poziția 4 - Lector universitar
      - TematicaConcursuri didactice anul universitar 2016-2017, sem 2, perioadă determinată


- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
- Calendar desfășurare concurs post didactic pe perioadă determinată
- Acte necesare înscriere la concurs, ocupare posturi didactice vacante pe perioadă determinată
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități candidat
- Decizia nr 206 din 18 mai 2017 privind numirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
- Decizia nr 303 din 2017 pentru modificarea Deciziei nr 206 din 2017 privind numire comisii pentru ocupare posturi didactice pe perioadă determinată
- Publicare post didactic vacant asistent universitar pe perioadă determinată în Ziarul Jurnalul Național
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Administrație Publică și Drept
   - Poziția 18 - Asistent universitar
      - Descriere post
      - Tematica
      - Candidat : dr Maria-Ximena Moldovan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 22 - Asistent universitar
      - Descriere post
      - Tematica
      - Candidat : drd Claudia-Ozana Vodă - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Management - Economie
   - Poziția 20 - Asistent universitar
      - Descriere post
      - Tematica
      - Candidat : drd Zsido Kinga-Emese - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice pe perioadă determinată sem 2 an universitar 2016-2017
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș