Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Concursuri didactice anul universitar 2012-2013, sem 1

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologie ocupare posturi didactice
- Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice din Învățămîntul superior, Științe Economice și Administrarea Afacerilor
- Condiții minime privind participarea candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2012-2013, sem 1
- Decizii privind numirea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2012-2013 sem 1
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere


Posturi scoase la concurs

Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Filologie
   - Poziția 14 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Corina Bozedean - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 15 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr Alexandru Cistelecan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
      - Candidat : Asist univ dr Ioana Leucea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Istorie și Relații Internaționale
   - Poziția 8 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Mihaela-Daciana Boloș - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 8 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Emilia-Doina Herman - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 9 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Manuela-Rozalia Gabor - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
- Poziția 3 - Lector universitar
   - Tematica Tematica
   - Candidat : Asist univ dr Lucica-Emilia Coșa - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 1 2012-2013
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș