Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Concursuri didactice anul universitar 2013-2014, sem 1

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
- ORDIN MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012 standarde minimale conferire titluri didactice conferențiari și profesori
- ORDIN MEN nr. 4204 din 15-Iul-2013 pentru modificarea unor anexe la Ordinul MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012
- Adresa MEN CNATDCU Comisia de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2013-2014, sem 1
- Concursuri didactice extras Monitorul Oficial Partea a III-a nr 518 din 18-Dec-2013
- Decizia nr. 25 din 22-Ian-2014 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2013-2014 sem 1
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2013-2014 sem 1
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități (pct 8 din Acte necesare înscriere concurs)


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Facultatea de Inginerie

- Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare
   - Poziția 8 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Șef lucrări dr ing German-Sallo Zoltan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 9 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Șef lucrări dr ing Adrian Gligor - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 21 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Șef lucrări dr ing Daniel Dragomir-Stanciu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Inginerie Industrială și Management
   - Poziția 11 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO+EN
      - Candidat : Șef lucrări dr ing ing Gabriela Strnad - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 12 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO+EN
      - Candidat : Lector univ dr Arina-Florența Modrea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 21 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Paul-Sebastian Chețan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 22 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Mihai Simon - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 30 - Asistent universitar
      - Tematica
      - Candidat : Dr ing Sorin-Cristian Albu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Filologie
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Conf univ dr Dorin-Mircea Ștefănescu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 16 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Corina-Alexandrina Lirca - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 17 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Carmen-Cristina Nicolae - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Informaticaă
   - Poziția 11 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Lefkovits Szidonia - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Istorie și Relații Internaționale
   - Poziția 4 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO+EN
      - Candidat : Lector univ dr Altarozzi Giordano - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 10 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Maria Tatar-Dan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 11 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Ioana Leucea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Drept și Administrație Publică
   - Poziția 5 - Profesor universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Conf univ dr Dragoș Chilea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 7 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Lacrima-Rodica Boilă - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 8 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Eugen Huruba - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 9 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Daniela-Cristina Valea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 10 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Nicolae-Dragoș Ploeșteanu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 22 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Roxana-Maria Roba - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Finanțe-Contabilitate
   - Poziția 8 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Ema-Speranța Mașca - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 9 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Anamari-Beatrice Ștefan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 10 - Conferențiar universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Lector univ dr Călin-Adrian Comes - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Irina-Doina Pășcan - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica RO EN
      - Candidat : Conf univ dr Szabo Zsuzsanna-Katalin - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 16 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Lia-Codrina Conțiu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 17 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Flavia-Dana Oltean - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
- Poziția 1 - Profesor universitar
   - Tematica RO EN
   - Candidat : Conf univ dr Vasile Cernat - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
- Poziția 3 - Conferențiar universitar
   - Tematica RO EN
   - Candidat : Lector univ dr Alexandra Silvaș - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 1 2013-2014
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș