Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Concursuri didactice anul universitar 2012-2013, sem 2

Legislație
 
- ANEXA nr. 6 la OMEN nr. 4204/2013, Comisia Științe Juridice
- ANEXA nr. 9 la OMEN nr. 4204/2013, Comisia Științe Economice și Administrarea Afacerilor
- Metodologie ocupare posturi didactice
- Metodologie proprie ocupare posturi didactice
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2012-2013, sem 2
- Decizii privind numirea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
- Decizie modificarea componenței comisiei post 7 conferetiar Departament Finanțe-Contabilitate
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2012-2013 sem 2
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere


Posturi scoase la concurs

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Discipline Juridice și Administrative
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica
      - Candidat : Conf univ dr Chiriac Lucian-Teodor - CV, Lista lucrări
         Fișa verificare standarde minimale, Fișa verificare îndeplinire standarde

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 7 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Ștefanescu Daniela - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 10 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Liviu Ciucan-Rusu - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 11 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Mihaela Kardos - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Finanțe-Contabilitate
   - Poziția 7 - Conferențiar universitar
      - Tematica
      - Candidat : Lector univ dr Ștefan Daniel - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 2 2012-2013
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș