Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Concursuri didactice anul universitar 2013-2014, sem 2

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
- ORDIN MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012 standarde minimale conferire titluri didactice conferențiari și profesori
- ORDIN MEN nr. 4204 din 15-Iul-2013 pentru modificarea unor anexe la Ordinul MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012
- Adresa MEN CNATDCU Comisia de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2013-2014, sem 2
- Concursuri didactice, extras din Monitorul Oficial Partea a III-a, nr 324 din 10-Iun-2014
- Decizia nr. 239 din 24-Iun-2014 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 2013-2014 sem 2
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2013-2014 sem 2
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2013-2014 sem 2
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități (pct 8 din Acte necesare înscriere concurs)


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Filologie
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Maria-Laura Rus - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr Adrian Sonea - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 2 2013-2014
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș