Concursuri didactice

Universitatea Petru Maior
2017-2018, sem 1
2016-2017, sem 1

2016-2017, sem 2
2015-2016, sem 1

2015-2016, sem 2
2014-2015, sem 2
2013-2014, sem 1

2013-2014, sem 2
2012-2013, sem 1

2012-2013, sem 2

Perioadă nedeterminată

Perioadă determinată

Concursuri didactice anul universitar 2015-2016, sem 2, pentru perioadă nedeterminată

Legislație
 
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
- ORDIN MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012 standarde minimale conferire titluri didactice conferențiari și profesori
- ORDIN MEN nr. 4204 din 15-Iul-2013 pentru modificarea unor anexe la Ordinul MECTS nr. 6560 din 20-Dec-2012
- Adresa MEN CNATDCU Comisia de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 
 
Posturi vacante
 
- Lista posturilor scoase la concurs an universitar 2015-2016, sem 2
Concursuri didactice, extras Monitorul Oficial Partea a III-a, nr.571 din 10-Mai-2016
- Decizia nr.229 din 26 mai 2016 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
- Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, 2015-2016 sem 2
- Programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2015-2016 sem 2
- Taxe de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
- Acte necesare pentru înscrierea la concurs
- Cerere înscriere
- Declarație președinte / membrii comisiei de concurs
- Declarație pe proprie răspundere incompatibilități (pct 8 din Acte necesare înscriere concurs)
- Coperta dosar


Posturi scoase la concurs: jobs.edu.ro

Facultatea de Inginerie

- Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare
   - Poziția 9 - Conferențiar universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Șef lucr dr ing Stelian-Emilian OLTEAN - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 24 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asistent univ dr STEFF Zakarias - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 26 - Asistent universitar
      - Tematica
      - Candidat : dr ing Lucian-Ioan DULĂU - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Inginerie Industrială și Management
   - Poziția 21 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : dr ing Ioan-Lucian FRIDRIK - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 25 - Șef lucrări
      - Tematica
      - Candidat : Asistent univ dr ing Paul-Răzvan CAZACU - CV, Lista lucrări, Fișa verificare


Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Filologie
   - Poziția 18 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr LAKO Cristian - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

- Departamentul de Informatică
   - Poziția 7 - Conferențiar universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Lector univ dr IANTOVICS Laszlo-Barna - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 13 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asist univ dr ing Bogdan-Călin CRAINICU - CV, Lista lucrări, Fișa verificare


Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Departamentul de Management-Economie
   - Poziția 4 - Profesor universitar
      - Tematica Ro En
      - Candidat : Conf univ dr Emilia-Doina HERMAN - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 15 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : Asistent univ dr Elena-Iulia VARGA - CV, Lista lucrări, Fișa verificare
   - Poziția 16 - Lector universitar
      - Tematica


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
   - Poziția 4 - Lector universitar
      - Tematica
      - Candidat : dr. Carmen FLORESCU - CV, Lista lucrări, Fișa verificare

Rezultate concurs
Hotărîrea Senatului privind validarea concursurilor didactice sem 2 2015-2016


Concursuri didactice anul universitar 2015-2016, sem 2, perioadă determinată


- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
- Calendar desfășurare concurs post didactic pe perioadă determinată
- Decizia nr 311 din 2016 privind numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant pe perioadă determinată
- Publicare post didactic vacant asistent universitar pe perioadă determinată în Ziarul Jurnalul Național

Facultatea de Științe și Litere

- Departamentul de Informatică
   - Poziția 15 - Asistent universitar
      - Descriere post
      - Tematica
Update: 26-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș