Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Licitaţii

Studenţi / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Regulamente cercetareRegulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş
Regulamentul Consiliului Ştiinţific al Universităţii "Petru Maior" Tîrgu-Mureş
Regulament de susținere financiară a valorificării rezultatelor din activitatea de cercetare științifică Nou
Regulament antiplagiat
Regulament privind organizarea si desfasurarea Sesiunii de comunicari a cercurilor stiintifice studentesti
Regulament cercuri stiintifice studentesti
Regulament manifestari stiintifice
Regulament privind înființarea și organizarea centrelor de cercetare în cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Regulament privind aprobarea participării, initierea, implementarea si raportarea rezultatelor proiectelor la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Anexa 1, Avizare proiecte
Anexa 2, Sinteza informativa
Anexa 3, Propunere echipa proiect
Anexa 5, Intocmire contract
Anexa 6, Repartizare punctaj

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş