Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Licitaţii

Studenţi / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Activitate de cercetare

Centre de cercetare şi colective de cercetare

Organizarea centrelor de cercetare ştiinţifică are loc la nivelul fiecărui departament. Astfel se asigură cadrul organizatoric de desfăşurare al activităţii de cercetare precum şi de valorificare a acesteia.

În cadrul departamentelor s-au stabilit planurile tematice de cercetare ştiinţifică orientate în pincipal pe probleme fundamentale actuale şi de perspectivă, precum şi pe probleme aplicative; aceste planuri tematice au conţinut pentru fiecare cadru didactic al departamentului respectiv, problemele care vor fi abordate şi modul în care vor fi valorificate.

Centre de cercetare acreditate CNCSIS şi instituţional

Research centers

Colective de cercetare

  • Managementul Calităţii
  • Departamentul de Limba şi Literatura Franceză
  • Departamentul de Limba Engleză
  • Departamentul de Informatică
  • Departamentul de Matematică
  • Juridic - Administraţie Publică
  • Finanţe - Contabilitate
  • Management - Marketing

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş