Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Campus universitar

Studenţi

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Activitate de cercetare

Proiecte europene

Proiecte de cercetare

Contracte de cercetare internaţionale
Proiecte de cercetare câştigate prin competiţie, coordonate de Universitatea Petru Maior
Proiecte din cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare (PNCDI)
Proiecte POS-CCE coordonate de ANCS şi implementate de Universitatea Petru Maior
Contracte de cercetare încheiate cu diverse companii din ţară
Proiecte POS-DRU implementate de Universitatea Petru Maior
Proiecte POS-DRU la care Universitatea Petru Maior este Partener

Granturi CNCSIS

Granturi 2009 | Granturi 2008 | Granturi 2007 | Granturi 2006 | Granturi 2005 | Granturi 2004

PN II

Proiecte de cercetare naţionale

Granturi 2009

Grant CNCSIS nr. 268

Dictionar de Critica si Teorie Literara.Valori Romanesti si Valori Europene ale Secolului XX. Concepte Teoretice, Tendinte si Personalitati
Director: BOLDEA Iulian
pagina Dictionar de Critica si Teorie Literara

Grant CNCSIS nr. 28_WE

Benjamin Fundoianu si incercarea paradoxului. Pentru o hermeneutica existentiala
Director: STEFANESCU Dorin
link CNCSIS

Granturi 2008

Grant CNCSIS Idei nr. 268

Dictionar de Critica si Teorie Literara.Valori Romanesti si Valori Europene ale Secolului XX. Concepte Teoretice, Tendinte si Personalitati
Director: BOLDEA Iulian
pagina Dictionar de Critica si Teorie Literara

Grant CNCSIS nr. 476/2007

Cercetări privind armonizarea educaţiei antreprenoriale în universităţile din România cu universităţile din Uniunea Europeană şi din estul Europei (EDARO)
Director: SZABO Zsuzsanna Katalin
Sinteza lucrarii

Grant CNCSIS nr. 168_WE/2008

Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems. Medical Applications of the Complex Systems. Biomedical Computing
Director: IANTOVICS Barna
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 70 PN II - RU - MC/2008

Aspects regarding IFRS' application to SMES
Director: MASCA Ema
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 58 PN II - RU - MC/2008

Aspecte ale semiozei terminologice in limbajul medical romanesc
Director: BUTIURCA Doina
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 123 PN II - RU - MC/2008

Universal symbolic translator for procedural language over SQL
Director: COMES Calin-Adrian
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 8 PN II - RU - MC/2008

Georges Rodenbach : d'un texte á l'autre
Director: ENACHE Eugenia Paraschiva
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 99 PN II - RU - MC/2008

Contextual modifications of the Meaning of off
Director: IATCU Tatiana
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 124 PN II - RU - MC/2008

A cost volume profit model for a multiproduct situation with variable production structure
Director: STEFAN Daniel
link CNCSIS

Grant CNCSIS nr. 52 PN II - RU - MC/2008

Social mimetic practice and moral philosophy through literature in higher education
Director: SZEKELY Eva
link CNCSIS

Granturi 2007

Grant CNCSIS nr. 476/2007

Cercetări privind armonizarea educaţiei antreprenoriale în universităţile din România cu universităţile din Uniunea Europeană şi din estul Europei (EDARO)
Director: Szabo Zsuzsanna Katalin

Grant CNCSIS nr. 653/2006-2007

Analiza prin metoda elementului finit a reactiilor biomecanice in deplasarile ortodontice ale dintilor cu suport parodontal normal si redus
Director: Brezeanu Ligia

Grant CNCSIS nr. 663/2006-2007

Cercetari privind etilizarea straturilor tribologice nanocompozite pentru acoperirea flancurilor angrenajelor spiroide in vederea cresterii sigurantei in functionare
Director: Bolos Vasile

Granturi 2006

Grant CNCSIS nr. 653/2006

Analiza prin metoda elementului finit a reactiilor biomecanice in deplasarile ortodontice ale dintilor cu suport parodontal normal si redus
Director: Brezeanu Ligia

Grant CNCSIS nr. 663/2006

Cercetari privind etilizarea straturilor tribologice nanocompozite petrnu acoperirea flancurilor angrenajelor spiroide in vederea cresterii sigurantei in functionare
Director: Bolos Vasile

Grant CNCSIS nr. 474/2005-2006

Intelectualitatea romana din Transilvania si receptarea valorilor culturale, politice si economice ale Europei moderne
Director: Sigmirean Cornel

Grant CNCSIS nr. 472/2005-2006

Managementul riscului in adigurari in contextul integrarii europene si al globalizarii
Director: Cistelecan Lazar

Granturi 2005

Grant CNCSIS nr. 472/2005

Managementul riscului în asigurari în contextul integrarii europene si al globalizarii
Director: Cistelecan Lazar
Valoare grant: 18000

Grant CNCSIS nr. 474/2005

Intelectualitatea româneasca din Transilvania si receptarea valorilor politice, filosofice si economice ale Europei moderne
Director: Sigmirean Cornel
Valoare grant: 137000

Grant CNCSIS nr. 683/2004-2005

Straturi tribologice nanocompozite TiAlCN aditivate cu MoS2 pentru aplicabilitate la componentele masinilor de cusut industrial
Director: Biro Dominic
Valoare grant: 320000

Granturi 2004

Grant CNCSIS nr. 683/2004

Straturi tribologice nanocompozite TiAlCN aditivate cu MoS2 pentru aplicabilitate la componentele masinilor de cusut industrial
Director: Biro Dominic
Valoare grant: 80000

Grant CNCSIS nr. 1155/2003-2004

Cercetari privind sistemele de asigurare a calitatii aplicate în învatamântul la distanta destinat formarii specialistilor în firmele din România
Director: Moldovan Liviu
Valoare grant: 9000

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş