Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Licitaţii

Studenţi / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Documente utile în vederea raportării activitatii de cercetare stiintifica

Acces baze de date Web of Science si Scopus

 

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2018

Descarcă

 

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2017

Descarcă

 

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2016

Descarcă

 

Fişa de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică 2015

Descarcă

 

NEW Reviste romanesti indexate in Emerging Sources Citation Index (cu statut de BDI)

NEW Reviste romanesti indexate/cotate ISI – iunie 2016

Informatie furnizata de UEFISCDI:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/65/reviste-indexatecotate-isi.html

Descarcă

 

Scorul Relativ de Influenţă al revistelor

Factori relativi de impact

Lista revistelor indexate in Arts & Humanities Citation Index, care au articole publicate in anul 2012 sau anterior

Informatie furnizata de UEFISCDI https://uefiscdi.ro/scientometrie-reviste

Lista Australian Research Council

Cum identificaţi un articol ISI şi ISI Proceedings

  Îndrumări pentru identificarea articolelor ISI şi a proceeding-urilor ISI

Îndrumar pentru depunerea Brevetelor la OSIM

  Descarcă

Cum înregistraţi o cerere de brevet de invenţie la OSIM

Ordinul Ministrului nr. 5212/26.08.2011 (privind clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii)

  Descarcă

Conferirea titlurilor didactice Profesor/Conferenţiar universitar

  Panelul P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii

  Panelul P2 – Ştiinţe inginereşti

  Panelul P4 – Ştiinţe sociale

  Panelul P5 – Arte şi ştiinţe umaniste

Precizări privind raportarea lucrărilor ştiinţifice cu mai mulţi autori

  Descarcă

Definiţii

  Descarcă

Fişa postului

fisa post  Descarcă


© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş