Despre noi

Membrii

Regulament

Acreditare

Dotare

Granturi

Oferte / servicii

Link-uri

Contact


      Dacă în urmă cu cîteva decenii "Proiectarea și fabricația asistată de calculator" era o abordare pentru concepția și execuția produselor considerată ca fiind revoluționară ea a devenit azi o modalitate dintre cele mai firești fiind folosită practic în toate entitățile cu activități specifice construcțiilor de mașini.
      Preocupările avute în timp de un grup semnificativ de cadre didactice din cadrul Departamentului de Inginerie Industrială și Management din Facultatea de Inginerie a Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș, materializate în studii, teze de doctorat, lucrări de licență, lucrări de disertație, contracte de cercetare, contracte de asistență tehnică ș.a. au avut ca rezultat acumularea unei experiențe valoroase în domeniul proiectării și fabricației asistate de calculator. Contactele profesionale avute cu unități importante ale industriei specifice din România cum sunt cele din: Cugir, Cîmpina, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Tîrgu Mureș ș.a. au confirmat nivelul de competență al acestui colectiv.
      În baza celor menționate mai sus, în anul 2001 a fost obținută acreditarea Consiliului Național al Cercetării Ştiințifice din Învățămîntul Superior pentru constituirea și funcționarea Centrului de cercetare "Tehnologii avansate de proiectare și fabricaţie asistate (TAPFA)" din Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș care prin dezvoltări ulterioare și-a lărgit spectrul de preocupări devenind din anul 2017 Centrul de cercetare "Tehnologii avansate de proiectare, fabricație asistată și asigurarea calității (TAPFAAC)".
      Vom fi bucuroși să colaborăm cu toți cei care sunt interesați în rezolvarea oricărei problematici legate de proiectarea și execuția asistată de calculator din domeniul construcției de mașini, asigurarea calității proceselor industriale de fabricație și alte domenii conexe.
      Vă așteptăm cu mult interes propunerile de colaborare.

Director Centru de cercetare TAPFAAC,
Prof. univ. dr. ing. abil. Liviu Moldovan