Centrul de critică şi istorie literară

Modernitate şi postmodernitate în
literatura română a secolului XX
-
Despre noi
Membrii
- Iulian Boldea
- Cornel Moraru
- Alexandru Cistelecan
- Dorin Ştefănescu
- Luminiţa Chiorean
- Doina Butiurcă
- Dumitru Buda
- Laura Rus

Regulament
Acreditare
Dotări
Teme de cercetare
Link-uri
Contact
Galerie foto
Despre noi

Centrul de critică şi istorie literară: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX, cu aplicaţii în cercetarea literaturii române a secolul XX din perspectiva criticii, istoriei literare şi a celor mai noi abordări metodologice de interpretare a textului literar, se înscrie ca un demers pe cât de necesar pe atât de justificat, prin competenţele şi performanţele ştiinţifice ale membrilor echipei de cercetare, dar şi prin baza materială şi infrastructura ce ne stau la dispoziţie. Funcţionalitatea Centrului de critică şi istorie literară: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX se legitimează prin achiziţiile metodologice şi ştiinţifice puse în joc la nivelul echipei de cercetare, şi prin elaborarea unui model interdisciplinar în cercetare, ilustrat prin temele de cercetare propuse la nivelul celor trei subdomenii: critică literară, istorie literară şi poetică. Dispunând de resurse umane competente, şi chiar performante, la nivelul Departamentului de limba şi literature română din cadrul Catedrei de Filologie a Universităţii "Petru Maior", considerăm că Centrul de critică şi istorie literară: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX îşi va afla locul său propriu în dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare româneşti. Înfiinţarea şi acreditarea Centrului de critică şi istorie literară: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX va permite, fără îndoială, cadrelor didactice universitare, precum şi studenţilor la masterat, o pregătire competentă într-unul din subdomeniile mai sus-menţionate, dar şi o aprofundată cunoaştere referitoare la interdisciplinaritatea care se manifestă în cadrul mai larg al domeniului filologic, între subdomenii ca istorie literară, critică literară sau poetică. Membrii centrului nostru de cercetare se implică în mod activ în realizarea numerelor revistei Studia Universitatis "Petru Maior", Series Philologia, revistă acreditată CNCSIS, categoria B, şi în organizarea Conferinţei internaţionale European Integration between Tradition and Modernity.

Director MPLR,
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA