Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2017

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Prof. dr. Călin Enăchescu avere interese Rector
2. Prof. dr. ing. Liviu Moldovan avere interese Prorector științific
3. Prof. dr. Tatiana Dănescu avere interese Prorector didactic
4. Conf. dr. ing. Mircea Dulău avere interese Decan
5. Conf. dr. ing. Gabriela Strnad avere interese Prodecan
6. Șef. lucr. dr. ing. Sorin Albu avere interese Director departament
7. Prof. dr. ing. Dorin-Romeo Bică avere interese Director departament
8. Prof. dr. Iulian Boldea avere interese Prorector, Director CSUD
9. Conf. dr. Giordano Altarozzi avere interese Decan
10. Lector dr. Dumitru Mircea Buda Prodecan
11. Conf. dr. Genge Bela avere interese Director departament
12. Conf. dr. Luminița Chiorean avere interese Director departament
13. Lect. dr. Mihaela Boloș avere interese Director departament
14. Conf. dr. Daniela Ștefănescu avere interese Decan
15. Lector. dr. Vasile-Adrian Boantă avere interese Prodecan didactic
16. Lector. dr. Ioan-Ovidiu Spătăcean avere interese Prodecan stiintific
17. Conf. dr. Călin Comes avere interese Director departament
18. Conf. dr. Kardos Mihaela avere interese Director departament
19. Conf. dr. Nicolae Ploeșteanu Director departament
20. Prof. dr. Cornel Sigmirean Președinte Senat
21. Lector dr. Angela On avere interese Director CIFR
22. Prof. dr. Petruța Blaga avere interese Director CIP
23. Conf. dr. Alexandra Silvaș avere interese Director DPPD
24. Radu Boarescu avere interese D.G.A.
25. Luminița Pâncă avere interese Contabil șef
26. Liliana Todoran avere interese Șef birou
27. Irina Bîrsan avere interese Secretar șef universitate
28. Maria-Cristina Husar avere interese Secretar șef
29. Bakos Irma avere interese Secretar șef
30. Nicoleta Sabău avere interese Secretar șef
31. Arina-Florența Modrea avere interese Director CMC
32. Anda Dârjan avere interese Șef serviciu
33. Anuța Boroș avere interese Șef serviciu
34. Ioan Todoran avere interese Șef birou
35. Antonia Suciu avere interese Șef birou
36. Ana-Maria Toncian avere interese Șef Birou Achiziții Publice
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș