Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2016

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Prof. dr. Călin Enăchescu avere interese Rector
2. Prof. dr. ing. Liviu Moldovan avere interese Prorector științific
3. Prof. dr. Tatiana Dănescu avere interese Prorector didactic
4. Conf. dr. ing. Nicolae Chirilă avere interese
5. Conf. dr. ing. Mircea Dulău avere interese Decan
6. Prof. dr. ing. Alexandru Morar avere interese Prodecan
7. Conf. dr. ing. Gabriela Strnad avere interese Prodecan
8. Șef. lucr. dr. ing. Sorin Albu avere interese Director departament
9. Prof. dr. ing. Dorin Romeo Bică avere interese Director departament
10. Prof. dr. Iulian Boldea avere interese
11. Conf. dr. Giordano Altarozzi avere interese Decan
12. Lector dr. Dumitru Mircea Buda avere interese Prodecan
13. Conf. dr. Genge Bela avere interese Director departament
14. Conf. dr. Luminița Chiorean avere interese Director departament
15. Lect. dr. Mihaela Boloș avere interese Director departament
16. Conf. dr. Daniela Ștefănescu avere interese Decan
17. Prof. dr. Szabo Zsuzsanna avere interese Prodecan științific
18. Lector. dr. Vasile Adrian Boantă avere interese Prodecan didactic
19. Lector. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean avere interese Prodecan stiintific
20. Conf. dr. Daniel Ștefan avere interese Prodecan didactic
21. Conf. dr. Călin Comes avere interese Director departament
22. Conf. dr. Kardos Mihaela avere interese Director departament
23. Conf. dr. Nicolae Ploeșteanu avere interese Director departament
24. Prof. dr. Cornel Sigmirean Președinte Senat
25. Conf. dr. Maria Georgescu avere interese
26. Lector dr. Angela On avere interese Director CIFR
27. Prof. dr. Petruța Blaga avere interese Director CIP
28. Conf. dr. Alexandra Silvaș avere interese Director DPPD
29. Conf. dr. Aurelian-Olimpiu SABAU-POP avere interese
30. Radu Boarescu avere interese D.G.A.
31. Luminița Pâncă avere interese Contabil șef
32. Liliana Todoran avere interese Șef birou
33. Irina Bîrsan avere interese Secretar șef universitate
34. Marcela Cojoc avere interese Secretar șef
35. Ana-Mariana Bercea avere interese Secretar șef
36. Nicoleta Sabău avere interese Secretar șef
37. Anda Dârjan avere interese Șef serviciu
38. Anuța Boroș avere interese Șef serviciu
39. Ioan Todoran Șef birou
40. Antonia Suciu avere interese Șef birou
41. Ana Maria Toncian avere interese Șef Birou Achiziții Publice
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș