Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2015

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Prof. dr. Călin Enăchescu avere interese Rector
2. Prof. dr. ing. Liviu Moldovan avere interese Prorector științific
3. Prof. dr. Tatiana Dănescu avere interese Prorector didactic
4. Conf. dr. ing. Nicolae Chirilă avere interese Decan
5. Prof. dr. ing. Alexandru Morar avere interese Prodecan
6. Prof. dr. ing. Teodor Socaciu avere interese Director departament
7. Conf. dr. ing. Dorin Romeo Bică avere interese Director departament
8. Prof. dr. Iulian Boldea avere interese Decan
9. Conf. dr. Altarozzi Giordano avere interese Prodecan
10. Conf. dr. Finta Bela avere interese Director departament
11. Conf. dr. Luminița Chiorean avere interese Director departament
12. Conf. dr. Corina Teodor avere interese Director departament
13. Prof. dr. ing. Liviu Marian avere interese Decan
14. Prof. dr. Szabo Zsuzsanna avere interese Prodecan științific
15. Conf. dr. Daniel Ștefan avere interese Prodecan didactic
16. Prof. dr. Ramona Neag avere interese Director departament
17. Conf. dr. Daniela Ștefănescu avere interese Director departament
18. Conf. dr. Nicolae Ploeșteanu avere interese Director departament
19. Prof. dr. Cornel Sigmirean Președinte Senat
20. Conf. dr. Maria Georgescu avere interese Director CIFR
21. Lector dr. Angela On avere interese Director adjunct CIFR
22. Prof. dr. Petruța Blaga avere interese Director CIP
23. Conf. dr. Vasile Cernat avere interese Director DPPD
24. Conf. dr. ing. Mircea Dulău Director MC
25. Boarescu Radu avere interese D.G.A.
26. Pâncă Luminița avere interese Contabil șef
27. Todoran Liliana avere interese Șef birou
28. Bîrsan Irina avere interese Secretar șef universitate
29. Cojoc Marcela avere interese Secretar șef
30. Bercea Ana-Mariana avere interese Secretar șef
31. Sabău Nicoleta avere interese Secretar șef
32. Dârjan Anda avere interese Șef serviciu
33. Boros Anuța avere interese Șef serviciu
34. Todoran Ioan Șef birou
35. Suciu Antonia avere interese Șef birou
36. Klein Viorica avere interese Director departament
37. Toncian Ana Maria avere interese Șef Birou Achiziții Publice
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș