Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2014

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Enăchescu Călin avere interese Rector
2. Dănescu Tatiana avere interese Prorector didactic
3. Moldovan Liviu avere interese Prorector științific
4. Chirilă Nicolae avere interese Decan Facultatea de Inginerie
5. Morar Alexandru avere interese Prodecan Facultatea de Inginerie
6. Bică R. Dorin avere interese Director Departament Inginerie Electrică și Calculatoare
7. Socaciu Teodor avere interese Director Departament Inginerie Industrială și Management
8. Boldea Iulian avere interese Decan Facultatea de Științe și Litere
9. Altarozzi Giordano avere interese Prodecan Facultatea de Științe și Litere
10. Chiorean Luminița avere interese Director Departament Filologie
11. Teodor Corina avere interese Director DepartamentIstorie și Relații Internaționale
12. Rădoiu Dumitru
la încetarea mandatului
avere interese Director Departament Informatică
avere interese
13. Marian Liviu avere interese Decan Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
14. Szabo Zsuzsanna avere interese Prodecan stiintific Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
15. Ștefan Daniel avere interese Prodecan Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
16. Neag Ramona avere interese Director Departament Finanțe-Contabilitate
17. Gidro Romulus avere interese Director Departament Discipline Juridice și Administrative
18. Pastor Ioan avere interese Director Departament Management Economie
19. Georgescu Maria-Ana avere interese Director Departament IFRD
20. Cernat Vasile avere interese Director DPPD
21. Blaga Petruța avere interese Director CIP
22. Klein-Halmaghi Viorica avere interese Director DMCIGFPC
23. Suciu Antonia avere interese Șef Birou Programe Comunitare
24. Vițelar Doina avere interese
25. Sabău Nicoleta-Cristina avere interese Secretar șef Facultatea de Inginerie
26. Cojoc Marcela avere interese Secretar șef Facultatea de Științe și Litere
27. Bercea Ana-Mariana avere interese Secretar șef Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
28. Boarescu Radu-Doru avere interese Director General Administrativ
29. Harpa Lucia avere interese Contabil șef
30. Boroș Anuța avere interese Șef Serviciu Salarizare
31. Toncian Ana-Maria avere interese Șef Birou Achiziții Publice
32. Dârjan Anda-Victorița avere interese Șef serviciu bibliotecă
33. Todoran Liliana avere interese Șef Birou contabilitate
34. Ștefănescu Daniela avere interese Director Departament
35. Finta Bela avere interese Director Departament Informatică
36. Bîrsan Irina avere interese Secretar șef universitate
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș