Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2012

Nr crt Numele și prenumele Funcția
1. Enăchescu Călin Rector
2. Sigmirean Cornel Președinte Senat
3. Moldovan Liviu Prorector științific
4. Dănescu Tatiana Prorector didactic
5. Chirilă Nicolae Decan Facultatea de Inginerie
6. Boldea Iulian Decan Facultatea de Științe și Litere
7. Marian Liviu Decan Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
8. Morar Alexandru Prodecan Facultatea de Inginerie
9. Altarozzi Giordano Prodecan Facultatea de Științe și Litere
10. Szabo Zsuzsanna Prodecan Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
11. Ștefan Daniel Prodecan Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
12. Strnad Gabriela Director Departament Inginerie Industrială și Management
13. Bică R. Dorin Director Departament Inginerie Electrică și Calculatoare
14. Rădoiu Dumitru Director Departament Matematică-Informatică
15. Gidro Romulus Director Departament Discipline Juridice și Administrative
16. Neag Ramona Director Departament Finanțe-Contabilitate
17. Georgescu Maria-Ana Director Departament IFRD
18. Blaga Petruța Director CIP
19. Cernat Vasile Director DPPD
20. Modrea Arina Manager proiect
21. Boarescu Radu-Doru Director General Administrativ
22. Klein-Halmaghi Viorica Director DMCIGFPC
23. Vițelar Doina Secretar șef universitate
24. Boroș Anuța Șef serviciu salarizare
25. Sabău Nicoleta Secretar șef Facultatea de Inginerie
26. Bercea Ana-Mariana Secretar șef Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
27. Suciu Antonia Șef Birou Programe Comunitare
28. Dârjan Anda Șef serviciu bibliotecă


Încetare mandat

Nr crt Numele și prenumele Funcția
1. Boloș Vasile Prorector
2. Dulău Mircea Decan
3. Chiriac Lucian - 2011 Prodecan
4 Chiriac Lucian - încetare mandat Prodecan
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș