Declarații
de avere

Universitatea Petru Maior
Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Declarații de avere și interese, anul 2013

Nr crt Numele și prenumele Declarație Funcția
1. Enăchescu Călin avere interese Rector
2. Moldovan Liviu avere interese Prorector științific
3. Dănescu Tatiana avere interese Prorector didactic
4. Chirilă Nicolae avere interese Decan Facultatea de Inginerie
5. Boldea Iulian avere interese Decan Facultatea de Științe și Litere
6. Marian Liviu avere interese Decan Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative
7. Morar Alexandru avere interese Prodecan Facultatea de Inginerie
8. Altarozzi Giordano avere interese Prodecan Facultatea de Științe și Litere
9. Szabo Zsuzsanna avere interese Prodecan Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative
10. Ștefan Daniel avere interese Prodecan Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative
11. Socaciu Teodor avere interese Director Departament Inginerie Industrială și Management
12. Bică R. Dorin avere interese Director Departament Inginerie Electrică și Calculatoare
13. Haller Piroska avere interese Director Departament Matematică-Informatică
14. Chiorean Luminița avere interese Director Departament Filologie
15. Teodor Corina avere interese Director Departament Istorie și Relații Internaționale
16. Pastor Ioan avere interese Director Departament Management Economie
17. Gidro Romulus avere interese Director Departament Discipline Juridice și Administrative
18. Neag Ramona avere interese Director Departament Finanțe-Contabilitate
19. Georgescu Maria-Ana avere interese Director Departament IFRD
20. Blaga Petruța avere interese Director CIP
21. Cernat Vasile avere interese Director DPPD
22. Modrea Arina avere interese Manager proiect
23. Boarescu Radu-Doru avere interese Director General Administrativ
24. Klein-Halmaghi Viorica avere interese Director DMCIGFPC
25. Vițelar Doina avere interese Secretar șef Universitate
26. Harpa Lucia avere interese Contabil șef
27. Boroș Anuța avere interese Șef Serviciu Salarizare
28. Todoran Liliana avere interese Șef Birou Contabilitate
29. Toncian Ana-Maria avere interese Șef Birou Achiziții Publice
30. Sabău Nicoleta-Cristina avere interese Secretar șef Facultatea de Inginerie
31. Cojoc Marcela avere interese Secretar șef Facultatea de Științe și Litere
32. Bercea Ana-Mariana avere interese Secretar șef Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative
33. Suciu Antonia avere interese Șef Birou Programe Comunitare
34. Dârjan Anda-Victorița avere interese Șef Serviciu Bibliotecă
35. Rădoiu Dumitru avere interese Director Departament Informatică
Update: 12-Feb-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș