Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenţi / Regulamente

Resurse WEB

Documente&regulamente

a

Scoala doctorală

a

Concursuri didactice

 Prezentare generală · Catalog online · Acces · Regulament · Orar · Imagini · Contact


Accesul la colecțiile și serviciile bibliotecii Universită?ii ”Petru Maior” se face pe baza Permisului de intrare, eliberat la înscrierea în bibliotecă, valabil în toate secțiile de împrumut. Permisul se eliberează pentru perioada de:
- 3 - 4 ani pentru studenți;
- 2 ani pentru masteranzi;
- 3 ani pentru doctoranzi;
- până la întocmirea Fișei de lichidare pentru cadrele didactice și angajații universității;
- pentru un an calendaristic pentru utilizatorii externi.

Permisul se eliberează pe baza următoarelor acte:
- carnet de student/masterand/doctorand vizat pe anul universitar curent;
- carte de identitate valabilă;
- legitimație/adeverință de serviciu vizată (cadre didactice, angajații UPM, utilizatori externi);
- 1 fotografie 2x3;
- fișa de înscriere.

Permisul de bibliotecă se vizează gratuit la fiecare început de an universitar pentru înregistrarea eventualelor modificări privind adresa sau statutul profesional al utilizatorilor și este valabil până la semnarea Fișei de lichidare.

În cazul pierderii sau deteriorării permisului de bibliotecă, la solicitarea titularului, se va elibera un duplicat, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis plus taxa aferentă - 5 lei.

Pentru utilizatorii externi, permisul de intrare se eliberează contra sumei de 10 lei si este valabil pe o perioadă de un an. Vizarea anuală a permisului se face pe baza cărții de identitate, contra sumei de 10 lei. Actele necesare înscrierii la bibliotecă sunt:
- carte de identitate valabilă;
- 1 fotografie 2x3 cm;
- fișa de înscriere.

Utilizatorii externi pot împrumuta publicatiile bibliotecii doar pentru studiu la sala de lectură sau pentru cel mult două ore în vederea fotocopierii, cu acordul bibliotecarului de serviciu si respectând prevederile Legii nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Permisul de bibliotecă este personal și netransmisibil!

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş