HOME
PROGRAME INTERNATIONALE
ACORDURI INTERNATIONALE
ANUNTURI SI FORMULARE
< > BURSE STUDENTESTI CORESPONDENTA
LINK-URI UTILE
Derularea mobilităţilor de formare ale personalului didactic şi administrativ din UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de plasament ale studenţilor străini la UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de predare ale cadrelor didactice din universităţile partenere ale UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de predare ale personalului didactic din UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de studii ale studenţilor străini care vin să studieze în cadrul facultăţilor din UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de formare ale personalului din instituţiile / organizaţiile / întreprinderile partenere ale UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de plasament ale studenţilor din UPM prin Programul Erasmus

Derularea mobilităţilor de studii ale studenţilor din UPM prin Programul Erasmus

Proceduri operaţionale - derularea selecţiilor - mobilităţti de formare staff

Proceduri operaţionale - derularea selecţiilor - mobilităţti studenţi

Proceduri operaţionale - derularea selecţiilor - mobilităţti de predare