HOME
PROGRAME INTERNATIONALE
ACORDURI INTERNATIONALE
ANUNTURI SI FORMULARE
< > BURSE STUDENTESTI CORESPONDENTA
LINK-URI UTILE Lista acordurilor internationale stabilite de catre Universitatea "Petru Maior" Targu Mures.


ACORDURI BILATERALE INTERNAȚIONALE

în Programul ERASMUS

 • Fachhoschule Kufstein, Tirol, Austria
 • Technische Universität - Wien, Austria
 • Université de Liége, Belgium
 • Haute Ecole Charlemagne, Liége, Belgium
 • Haute Ecole "Robert Schuman", Arlon, Belgium
 • Odense Tekniske Skole, Denmark
 • University of Southern Denmark, Denmark
 • Technological University Tallin, Estonia
 • Institut Universitaire de Formation de Maîtres de l'Académie de Versailles, France
 • Université de Cergy-Pontoise, France
 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France
 • Université " Robert Schuman", Strasbourg, France
 • Université "Paul Cézanne"- Aix Marseille, France
 • Université Catholique de Lille, France
 • ENITIAA Nantes, France
 • Technische Universität Clausthal, Germany
 • Fachhoschule Frankfurt am Main, Germany
 • Hochschule Wismar, Germany
 • Technische Universitat Chemnitz, Germany
 • Brighton University, Great Britain
 • University of Birmingham, Great Britain
 • Technological Educational Institution - Athens, Greece
 • Panepistimion Pireus, Greece
 • National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • Windesheim University of Profesional Education, Zwolle, Holland
 • Miskolci Egyetem, Hungary
 • "Corvinus" Egyetem, Budapest, Hungary
 • Letterkenny Institute of Technology, Ireland
 • Universita "Carlo Cattaneo" Castellanza, Italy
 • Universita del Salento, Lecce, Italy
 • Universita ta Malta, Malta
 • Technická univerzita v Kočiciach, Slovak Republic
 • Universidad de Cadiz, Spain
 • Universidad Politecnica de Valencia, Spain
 • Universidad de Malaga, Spain
 • Debrecen Egyetem, Hungary

în Programul CEEPUS

 • Èeské vysoké uèení technické v Praze, Czech Republic
 • Miskolci Egyetem, Hungary
 • Pécsi Tudományegyetem, Hungary
 • Univerza v Ljubljani, Slovenia
 • Technická univerzita v Kočiciach, Slovak Republic
 • Politechnika Lubelska, Poland
 • Rusenski Universitet, Rousse, Bulgaria
 • Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Muntenegru
 • Univerzitet u Novom Sadu, Serbia
 • Univerzitet u Subotica, Serbia
 • Universiteti i Elbasanit, Albania
 • Sveuèiličte J.J. Strossmayera Osijek, Croatia
 • Fachhochschule Technikum Wien, Austria
 • Medizinische Universität Wien, Austria
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovak Republic

Alte acorduri cadru interuniversitare:

 • Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău, Republica Moldova
 • Academia de Studii Economice din Chișinău, Republica Moldova
 • Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova
 • Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Facultatea de Drept, Republica Moldova
 • Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Facultatea de Economie, Republica Moldova
 • Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Facultatea de Filologie, Republica Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
 • Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest, Hungary
 • Kecskeméti Főiskola, Hungary
 • Budapesti Corvinus Egyetem, Hungary
 • Miskolci Egyetem, Hungary
 • Fachhoschule Frankfurt am Main, Germany
 • Hochschule Wismar, Germany
 • Universita del Salento, Lecce, Italy
 • Siena College, New York, USA
 • Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France
 • Manchester Metropolitan University, Great Britain