Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Compartimentul "Acte de studii"

Program

privind eliberarea actelor de studii (diplome de absolvire / de licență, master, foi matricole - la cerere):
Sala R17, str. N. Iorga nr. 1.

Luni — Joi 12:00 - 14:00
Vineri NU se elibereaza acte de studii

Vă rugăm să respectați programul !

Taxe

Extras din Regulamentul privind fixarea și perceperea taxelor 2012 (Aprobat în ședința Senatului din 28.09.2012)

Eliberarea de duplicate după actele de studii 150 RON

Eliberarea de diplome în regim de urgență 150 RON

Eliberarea de foi matricole la cerere 30 RON

Eliberarea de adeverințe netipizate, la cerere 20 RON

Eliberarea de adeverințe netipizate pentru autentificarea actelor de studii la cerere 50 RON

Eliberarea diplomei de licență pentru absolvenții altor universități care susțin examenul de licență la Universitatea Petru Maior 50 RON

Pentru neridicarea diplomelor în decurs de 3 ani de la susținerea examenelor de finalizare a studilor se percepe o taxă în cuantum de 50 RON

 

Legislație

ORDIN 657/24-nov-2014 Regulamentul privind Regimul actelor de studii in invatam. superior

Anunțuri

IN INTERVALUL 01.08.2017 – 31.08.2017 NU SE ELIBEREAZA ACTE DE STUDII.

La eliberarea actelor de studii, titularii trebuie sa aibă asupra lor un act de identitate cu care să se legitimeze: BI/CI/Pașaport și 2 fotografii color, mărimea 3/4, realizate recent pe hârtie fotografică.

NU SE ADMIT FOTOGRAFII LISTATE PE HÂRTIE, LA IMPRIMANTĂ !

În cazuri excepționale când titularul nu se poate prezenta, diploma poate fi ridicată de altă persoanaă pe care titularul o împuternicește în acest sens, prin procură legalizată la notar.

Contact

Locație
Compartimentul "Acte de studii" își desfășoară activitatea în cadrul rectoratului, corpul de clădire R, sala 17, str. N. Iorga nr. 1
Persoana de contact:
VLAD Maria, tel. 0265-262275, mail :maiavlad[arond]yahoo[punct]com

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș