Publicaţii Colegiul editorial Referenţi ştiintifici Evenimente Regulamentul editurii

Editura este condusă de un colegiu editorial, din care fac parte directorul editurii (Prorectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”), decanii facultăţilor patronate de universitate, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic precum şi un consilier editorial cu atribuţii administrative.

Director: Prof. univ. dr.habil. ing. Liviu MOLDOVAN

Consilier Editorial: Lector univ. dr. Georgeta FODOR

Membrii:

Conf.univ.dr. ing. Mircea DULĂU - Decan Facultatea de Inginerie

Conf. univ. dr. Giordano ALTAROZZI – Decan Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Conf. univ. dr. Daniela ŞTEFĂNESCU – Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Conf univ. dr. Alexandra SILVAŞ - Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Semnatura Petru Maior