Alegeri pentru structurile de conducere din cadrul Universității "Petru Maior"

Universitatea Petru Maior
Alegeri 2018

Alegeri 2015-2016

Alegeri 2012

Alegeri 2015


Referendum pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
- Anunț
- Calendarul dezbaterilor publice referendum 2015
- Metodologia de organizare a referendumului UPM 2015
- Lista persoanelor cu drept de vot la referendumul din 3 iulie 2015

Metodologia cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățămînt superior

Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și funcțiile de conducere la UPM, 13-Apr-2016

Graficul activitătilor de alegeri UPM, 25-Nov-2015

Alegeri la nivelul departamentelor
- Metodologie privind alegerea directorilor de departamente, structuri de conducere ale
  departamentelor

- Anexa 1, Formular de candidatură
- Anexa 2, Rezultatele alegerilor la nivelul facultății
- Anexa 3, Candidații pentru funcția de membru al Senatului Universitar

Candidaturi pentru funcția de director de departament
Departament Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Informatică Genge Béla CV formular program
Iantovics Barna CV formular program
Istorie - Relații internaționale Mihaela-Daciana Boloș CV formular program
Corina Teodor CV formular program
Filologie Luminița Chiorean CV formular program
Inginerie Industrială și Management Liviu Moldovan CV formular program
Sorin-Cristian Albu CV formular program
Inginerie Electrică și Calculatoare Romeo-Dorin Bică CV formular program
Finanțe - Contabilitate Ramona Neag CV formular program
Călin-Adrian Comes CV formular program
Mihaela-Liliana Gondor CV formular program
Management - Economie Daniela Ștefănescu CV formular program
Drept și Administrație Publică Nicolae-Dragoș Ploeșteanu CV formular program
Dragoș Chilea CV formular program
Pregătirea Personalului Didactic Alexandra Silvaș CV formular program

Rezultatele alegerilor desfășurate la nivelul departamentelor (9-10 decembrie 2015)
- Directori de departamente
- Consiliile departamentelor

Candidaturi pentru funcția de director Departament Management – Economie
Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Maria Ana Georgescu CV formular program
Mihaela Kardos CV formular program

Calendarul de organizare și desfășurare a alegerii Directorului la Departamentul de Management - Economie

Candidaturi pentru funcția de director Departament Management – Economie
Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Mihaela Kardos CV formular program

Alegeri pentru Consiliile Facultăților
- Structura numerică a Consiilor de Facultate, 2016-2020
- Rezultatele alegerilor desfășurate la nivelul facultăților, 15 decembrie 2015, Consiliile facultăților

Alegeri pentru Senat
- Structura numerică a Senatului, 2016-2020
- Rezultatele alegerilor desfășurate la nivelul faculăților, 15-16 decembrie 2015, Senatul Universității

Alegeri Rector
- Graficul activitatilor de alegeri UPM, 25-nov-2015, alegerea Rectorului
- Regulamentul propriu al comisiei electorale, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
- Alegeri : 23-Feb-2016, între orele 9-17, sala R 21
- Lista cadrelor didactice și a studenților, participanți la alegerea Rectorului Universității

Candidaturi pentru funcția de rector
Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Enăchescu Călin CV formular program
Ștefan Daniel CV formular program

Alegeri Decani
- Graficul de desfășurare a procesului de alegere a decanilor și numirea prodecanilor, mandatul
  2016-2020

- Anunț pentru ocuparea funcției de decan
- Metodologia privind organizarea concursului pentru selectarea decanilor prin concurs public
- Rezultatele concursului public pentru selectarea decanilor facultăților din cadrul UPM
- Anunț pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Științe Economice, Juridice și
  Administrative

- Rezultatul concursului public pentru selectarea decanului la Facultatea de Științe Economice, Juridice
  și Administrative


Candidaturi pentru funcția de decan
Facultate Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Inginerie Dulău Mircea CV formular program
Strnad Gabriela CV formular program
Științe Economice, Juridice și Administrative Rus Ioan CV formular program
Ștefănescu Daniela CV formular program
Szabo Zsuzsanna CV formular program
Bircea Ioan CV formular program
Științe și Litere Altarozzi Giordano CV formular program
Buda Dumitru-Mircea CV formular program

Candidaturi pentru funcția de decan, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
Candidat CV Formular candidatură Program managerial
Ștefănescu Daniela CV formular program
Bircea Ioan CV formular program
Ploeșteanu Nicolae-Dragoș CV formular program

Alegeri Școala Doctorală

Alegeri Studenți
- Regulament privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UPM
- Rezultatele alegerilor desfășurate pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliile
  facultăților, 2016-2020

- Rezultatele alegerilor desfășurate pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul
  Universității, 2016-2020
Actualizat: 13 Sep 2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș