Concursuri posturi de cercetare

Universitatea Petru Maior
2018, perioadă
nedeterminată


2018, perioadă
determinată

Concursuri posturi de cercetare pentru anul 2018, perioadă nedeterminată

Legislație
 
- Legea Educației Naționale
- Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs ocupare posturi didactice și de cercetare
- Hotărîrea Guvernului nr. 36 din 2013 privind modificarea Metodologiei-cadru
- Ordin MENCS nr. 6129 din 2016 - standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Anexe comisii - Ordin MENCS nr. 6129 din 2016, standarde minimale privind conferirea titlurilor didactice
- Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă nedeterminată
 
 
Update: 17-Iul-2018 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș