Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice, "Primăvara Studențească", Ediţia a VII-a, Tirgu Mures

Universitatea Petru Maior
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative

Centrul de Cercetare în Domeniul Urbanismului şi Politici Publice

în parteneriat cu
Fundatia Pro Iure
Universul Juridic

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulamentul Sesiunii

1.Tematica lucrărilor înscrise trebuie să respecte tema propusă de organizatori.

2. Norme de redactare: Lucrarea se redactează pe format A4 (margini: sus/jos/stânga/dreapta 2cm), TNR, caractere de 12, Justify şi spaţiere la un rând distanţă. Titlul se scrie cu majuscule, TNR, caractere 14, bold, centrat, în limba română şi engleză/franceză. Numele autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu TNR, caracter 14, bold, iar numele de familie se scrie cu TNR, caracter 14, cu majuscule şi Bold. După numele de familie se va trece un asterix şi, ca notă de subsol, se va scrie calitatea autorului, instituţia de provenienţă (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul), precum şi datele coordonatorului (cadru didactic). La două rânduri de nume se scrie rezumatul (max 200 cuv., italic, 12 TNR). Notele de subsol se redactează cu caractere de TNR8.

Fiecare lucrare va cuprinde următoarele: pagina de gardă; cuprins; lista abrevierilor (dacă există); lucrarea propriu-zisă; bibliografie (eventual anexe).

3. Prezentarea lucrărilor: Comitetul de organizare va stabili programul prezentărilor prin tragere la sorţi. Limbile oficiale de prezentare a lucrărilor: engleză sau franceză. Numai studenţii autori ai lucrărilor le pot prezenta oral. În prezentarea lor, aceştia pot utiliza planşe, retroproiector şi mijloace electronice (Power Point). În cazul ultimelor două mijloace comitetul de organizare trebuie anunţat odată cu trimiterea formularului de participare. Fiecare participant va aduce un exemplar al lucrării pe suport de hârtie, pentru juriu. Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute. Extensia timpului alocat prezentării, peste 10 minute, va putea fi hotărâtă de juriu. Membrii juriului pot adresa întrebări autorilor, atât în timpul prezentărilor orale, cât şi după acestea.

4. Evaluarea: Lucrările şi prezentarea orală a acestora vor fi evaluate de către juriu. Componenţa juriului va fi stabilită prin regulament. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda şi premii speciale.

5. Lucrările înscrise cu respectarea termenelor, vor fi publicate în volumul sesiunii (CD cu ISSN).

6. Un participant poate prezenta în calitate de autor o singură lucrare (max. 10 pagini).