Centrul de Cercetare Ştiinţifică
a Istoriei Elitelor Româneşti
Despre noi
Membrii
Regulament
Acreditare
Cercetare
- Conferinţe
- Publicaţii
- Proiecte generale de cercetare
- Proiecte anul 2015
- Proiecte anul 2014

Evenimente
Link-uri
Contact
   Teme - Proiecte generale de cercetare
Pentru istoricii şi filologii reuniţi în cadrul Centrului de Cercetare a Elitelor în perioada 2012-2016 temele majore de cercetare au în vedere următoarele subiecte:

- Formarea, selecţia şi mobilitatea elitelor în secolele XVIII-XX;
- Elitele clericale şi societatea românească în secolele XIX-XX;
- Crearea societăţii meritocratice şi noile elite;
- Elitele şi crearea identităţilor naţionale;
- Elitele româneşti şi receptarea culturii europene;
- Elitismul şi mişcările populare;
- Elitele româneşti şi mişcarea de emancipare a femeilor;
- Elite româneşti-elite europene. Perspective comparate;
- Elitele politice româneşti şi construcţia europeană;
- Elitism cultural;
- Analiza diagnostic a sistemului de formare a elitelor în economie;
- Conversia şi reconversia elitelor în secolul al XX-lea;
- Resursele umane şi elitele intelectuale înainte şi după 1989;
- Elitele şi minorităţile.