Școala Doctorală de Litere,
Științe Umaniste și Aplicate

Pagina veche Școala doctorală Arhiva Școala doctorală
Universitatea Petru Maior
Componența
Școala doctorală
prezentare
domenii
curriculum
contact

Desfășurarea studiilor universitare de doctorat
calendar academic 2018-2019
conducători de doctorat
doctoranzi
regulament școala doctorală
legislație

Admitere
metodologie admitere
calendar admitere
acte necesare înscriere
cifre de școlarizare
tematica admitere
legislație admitere

Susținere publică teze
anunțuri
rezumate
ordine de confirmare
legislație
ghid redactare și elaborare

Abilitare
regulament abilitare
legislație
candidați
ordine abilitare

Formulare
admitere
proiecte / rapoarte cercetare
susținere teze
abilitare

Regulamente
recunoaștere calitate conducător de doctorat
recunoastere diplomă doctor

Evenimente
Concursuri
Rapoarte
Legislație Școala Doctorală

• OMEN nr 5510 / 2018, standarde minimale

• Legea nr 49 / 2013, prelungire studii

• Hotărîrea Guvernului 681 din 2011, Anexa Codul studiilor universitare de doctorat

• Hotărîrea Guvernului 134 din 2016, Modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat

• ORDIN nr 5125 din 2015, aprobarea de noi domenii în cadrul Școlilor doctorale

• OMENCS 5382 din 2016, funcționarea Școlilor doctorale

• OMENCS 6153 din 2016, evaluarea Școlilor doctorale

• ORDIN 5923 2016 Metodologie recunoaștere diplomă de doctor

• Ordinul 3131 / 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învățămînt, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică

• Ordinul nr.3353/20 martie 2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureș