HOME
PROGRAME INTERNATIONALE
ACORDURI INTERNATIONALE
ANUNTURI SI FORMULARE
< > BURSE STUDENTESTI CORESPONDENTA
LINK-URI UTILE
Information Sheet Information for Bilateral Agreements

BIROUL ERASMUS - regulament - proceduri operaţionale

Relaţiile internaţionale ale Universităţii sunt gestionate în cadrul Biroului de Programe Comunitare, al cărui personal este implicat în:

  • organizarea şi monitorizarea proiectelor internaţionale şi a acordurilor de colaborare;
  • distribuirea burselor internaţionale finanţate de Guvernul României sau de diverse fundaţii din ţară sau străinătate;
  • promovarea imaginii Universităţii.

Cooperarea internaţională reprezintă o prioritate majoră pentru Universitatea "Petru Maior", concretizată în strategii şi programe create în conformitate cu Declaraţia de Bologna din 1999, cu legislaţia română şi cu princpiile autonomiei universitare. Universitatea este membră a International Association of Universities (IAU), European University Association (EUA), Agence universitaire de la francophonie (AUF) şi HUMANE -Heads of University Management & Administration Network, declarându-şi adeziunea la Magna Charta a Universităţilor europene. Participarea Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş la programe europene pentru învăţământul superior, ca TEMPUS, SOCRATES/ERASMUS, MINERVA, COMENIUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET a crescut în fiecare an, având rezultate pozitive pentru calitatea educaţiei, dar ducând şi la o creştere relevantă a contractelor de cercetare ştiinţifică. Au primit fonduri toate acţiunile pentru implementarea sistemului ECTS, pentru mobilităţile studenţeşti, mobilităţile de misiune didactică, proiectele de dezvoltare curriculară, masteratele europene, bursele individuale pentru asistenţii de limbi străine, cursurile de vară. Continuarea şi îmbunătăţirea participării Universităţii la acţiunile Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Program) reprezintă una dintre cele mai mari priorităţi ale Universităţii. Acţiunile aflate în derulare în momentul de faţă vor fi continuate, avându-se în vedere extinderea colaborărilor cu universităţi şi instituţii de învăţământ superior din străinătate. Încurajăm şi promovăm participarea la programele de mobilităţi, schimburi academice şi plasamente industriale, programe intensive şi de dezvoltare curriculară.

Toate activităţile care au loc în cadrul programelor internaţionale sunt sprijinite prin acorduri de colaborare semnate în prealabil cu universităţi din Austria, Belgia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Grecia, Spania, Olanda, Danemarca.

Univesitatea "Petru Maior" a luat parte la Programul LEONARDO DA VINCI şi având în prezent un rol activ în plasamentele de studenţi şi perfecţionarea personalului; s-au dezvoltat, de asemenea, şi programe JEAN MONNET şi CEEPUS.

Programul CEEPUS promovează mobilităţi academice în Europa Centrală şi de Est. Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia sunt toate ţări membre în acest program. Trimitem şi găzduim studenţi şi cadre didactice din aceste ţări.

Video : prezentarea universităţii

Pentru vizionarea acestui videoclip se recomandă VLC player

Erasmus Open Doors EOD - 2017


Gala mobilitatii in programele Invatare pe tot parcursul vietii si Tineret in actiune - Irina TIGANU, studenta la Drept, anul IV - Premiul III

   Diploma - Irina Tiganu

   Incearca, merita, vei reusi

Erasmus Open Doors
Mai 2013


In cadrul Zilelor Erasmus Open Doors –28- 30 mai 2013, Universitatea Petru Maior din Targu Mures isi deschide portile delegatiilor profesorilor din Turcia, desfasurand urmatoarele activitati:
  • 28 mai 2013 -  Welcoming Firat University –cina traditionala romaneasca in cinstea oaspetilor
  • 29 mai 2013 - Intalniri - mese rotunde sub egida ”Erasmus Open Doors – Erasmus Open Borders”, la care au participat profesori de la Firat University din Turcia si studenti de la aceeasi universitate, care au studiat in semestrul al doilea la UPM,  impreuna cu personalul nostru academic , studentii universitatii noastre si Biroul de Programe Comunitare. Au loc prelegeri, discutii libere, in spiritul comunicarii interculturale.
  • 29 - 30 mai 2013 - vizitarea orasului Targu-Mures si excursie la Sighisoara.

         

    a      b

Prezentări

Curs de formare continuă “Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques”

organizator:
Centrul de Instruire şi Perfecţionare, Biroul de Programe Comunitare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

durata: 20 ore
observaţii: pentru detalii aici ...
înscrieri: Începând cu 1 septembrie 2013
Începere cursuri: Cursurile vor începe de la data de 16 septembrie 2013

Descriere

Cursul de formare continuă este organizat în cadrul Programului ERASMUS - Mobilităţi cadre didactice şi se adresează profesorilor de limba franceză din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Grup ţintă:

Cursurile se adresează cadrelor didactice de limba franceză din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Informaţii suplimentare:

Locul de desfăşurare: Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str. N. Iorga, nr. 1, Sala R 39, între orele 1400 - 1700 în perioada 16 - 20 septembrie 2013.
Înscrierea la acest stagiu se va face pe adresa de e-mail iulia.luca@ymail.com până la data de 13.09.2013, ora 1500.

 

Stagii de practica in scoli europene
- ASISTENTI COMENIUS -


 Adrese, numere de telefon si fax la care puteti contacta Biroul de Programe Comunitare al Universitatii "Petru Maior" din Targu Mures in vederea obtinerii de informatii.
detalii...

 Link-uri utile la care se pot gasi informatii in detaliu referitoare la programele internationale, pagini ale studentilor.
detalii...