Achiziții publice

Universitatea Petru Maior
Achiziții publice 2018

12 septembrie 2018
Anunț publicitar și caiet de sarcini privind achiziție servicii verificări și întreținere aparate de aer condiționat

1 august 2018
Anunț publicitar privind achiziția lucrărilor de reabilitare amfiteatre Clădirea A

Caiet sarcini lucrări de reabilitare amfiteatre clădirea A + Modele formulare

19 iulie 2018
Invitație de participare achiziție seminar + Specificații tehnice

18 iulie 2018
Specificații tehnice și Invitație de participare servicii organizare vizita de studiu

12 iulie 2018
Anunț publicitar și caiete de sarcini servicii verificare stingătoare și hidranți

26 iunie 2018
Anunț publicitar + Documentație de atribuire vouchere de vacanță + Caiet sarcini + Condiții contractuale

19 iunie 2018
Anunț publicitar, caiet de sarcini și model formulare privind achiziția Pachetului software educațional EMCO

30 mai 2018
Anunț publicitar achiziție servicii de proiectare amfiteatre + Caiet sarcini + Modele formulare

10 mai 2018
Anunț publicitar achiziție servicii de pază Camin Studentesc + Caiet sarcini + Modele formulare

18 aprilie 2018
Anunț publicitar achiziție produse IT Proiect COROFLOW și Referat necesitate

16 martie 2018
Anunț publicitar privind achiziție servicii de verificare sisteme securitate + Caiete de sarcini

15 martie 2018
Anunț publicitar privind achiziție servicii de medicina muncii + Caiet de sarcini

13 martie 2018
Anunț publicitar privind achiziție materiale și produse pentru curățenie - Caiet de sarcini - Formulare

8 martie 2018
Anunț publicitar privind achiziție servicii verificare și întreținere centrale termice

Anunț publicitar privind achiziție servicii verificare și întreținere lift

26 februarie 2018
Invitație de participare și Specificații tehnice achiziție produse

21 februarie 2018
Invitație de participare achiziție servicii organizare eveniment - mese rotunde - achiziție materiale și servicii servire masa

25 ianuarie 2018
Strategia Anuală de Achiziții Publice a UPM pentru anul 2018 și PAAP 2018

12 ianuarie 2018
Anunt și documentație licitație inchiriere chioșc Clădirea G

8 ianuarie 2018
Anunț publicitar achiziție servicii acces soft antiplagiat - referat de necesitate - modele formulare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Invitație de participare achiziție servicii organizare eveniment - ateliere de lucru - achiziție materiale și servicii servire masa

Invitașie de participare achiziție servicii organizare eveniment - seminar - achiziție materiale și servicii servire masa

Achiziții publice 2017

14 noiembrie 2017
Invitație de participare achiziție servicii organizare ateliere de lucru - achiziție materiale

Invitație de participare achiziție servicii organizare ateliere de lucru - servire masă

Invitație de participare achiziție servicii organizare seminarii - achiziție materiale

Invitație de participare achiziție servicii organizare seminarii - servire masă

10 noiembrie 2017
Caiet de sarcini proiectare aule

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție servicii proiectare amfiteatre

Model contract de servicii proiectare

Modele formulare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caiet de sarcini proiectare LIVEZENI

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție servicii expertiză tehnică actualizare proiect și obținere autorizașie de construcție

Model contract de servicii

Modele formulare

30 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție componente server și hîrtie copiator COROFLOW 2017

Referat de necesitate componente server și hîrtie copiator

25 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție componente server PROTECT-G

Referat de necesitate componente server proiect PROTECT-G

19 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție sistem de comandă și control și placă de achiziție date

Caiet de sarcini sistem de comandă și control și placă de achiziție date

18 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție UPS și server

Caiet de sarcini UPS și server

17 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție mașină de printat 3D

Caiet de sarcini mașină de printat 3D

Anunț publicitar privind achiziție sistem de traduceri simultane

Caiet de sarcini sistem de traduceri simultane

Răspuns la solicitarea de clarificări achiziție sistem de traduceri simultane

16 octombrie 2017
Caiet de sarcini spectrometru cu emisie optică

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție spectrometru cu emisie optică

Model contract furnizare produse

Modele formulare

6 octombrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție servicii audit

Caiet de sarcini servicii audit

Modele formulare servicii Audit

2 octombrie 2017
Caiet de sarcini pentru achiziția de calculatoare și laptopuri

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție calculatoare și laptopuri reluare

Model contract furnizare produse reluare

Modele formulare reluare

28 septembrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție servicii audit proiecte

Caiet de sarcini servicii audit

Modele formulare servicii Audit

Caiet de sarcini proiectare aule

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție servicii proiectare amfiteatre

Model contract de servicii proiectare

Modele formulare

20 septembrie 2017
Anunț publicitar privind achiziție echipamente Proiect NanoBio

Caiet de sarcini echipamente NanoBio

Caiet de sarcini pentru masina de încercat universală

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție mașina de încercat universală

Model contract furnizare produse

Modele formulare

6 septembrie 2017
Caiet de sarcini pentru achiziția de calculatoare și laptopuri

Documentul european de achiziție unic (DEAU)

Fișa de date achiziție calculatoare și laptopuri

Model contract furnizare produse

Modele formulare

13 iulie 2017
Anunț publicitar achiziție lucrări de reabilitare la Clădirile C, D și R + Caiete de sarcini + Devize de lucrări

Anunț publicitar si Caiet de sarcini privind achiziția de componente rețea și electronice ISDFS 2017

7 iulie 2017
Anunț publicitar achiziție directă echipamente de laborator - ISDFS

27 iunie 2017
Anunț publicitar achiziție centru prin strunjire CNC și mașină de ascuțit scule + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție manechin de cercetare criminalistică + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție masina de printat 3D + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție stand de testare arcuri + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție stand de tip DIY + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție aparat de aer condiționat cu montaj inclus + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție aparate de redare video + Caiet de sarcini

Răspuns solicitare clarificări tehnice achiziție videoproiectoare (3 iulie)

Anunț publicitar achiziție controller cu module și licență + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție analizor de rețea + Caiet de sarcini

Anunț publicitar achiziție switch-uri + Caiet de sarcini

26 iunie 2017
Anunț publicitar achiziție servere și UPS-uri + Caiet de sarcini

Răspuns solicitare clarificări achiziție servere (27 iunie)

Răspuns solicitare clarificări tehnice achiziție servere (28 iunie)

Răspuns solicitare clarificări tehnice achiziție UPS-uri (29 iunie)

26 iunie 2017
Anunț publicitar achiziție software edcaționale + Caiet de sarcini

8 iunie 2017
Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare stingătoare și hidranti + Referate de necesitate

6 iunie 2017
Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare coșuri de fum + Referat de necesitate

Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare supape de siguranță + Referat de necesitate

17 mai 2017
Anunț publicitar privind achiziția de echipamente Proiect NanoBio + Caiet de sarcini

25 aprilie 2017
Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare PRAM + Caiet de sarcini

19 aprilie 2017
Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare și întreținere aparate de aer condiționat + Caiet de sarcini

11 aprilie 2017
Anunț consultarea pieței + Caiet de sarcini servicii exeprtiză tehnică Clădirile A și R

3 aprilie 2017
Caiet de sarcini pentru achiziție produse IT și anunț publicitar

Caiet de sarcini achiziție articole birotică și anunț publicitar

Caiet de sarcini achiziție materiale și produse electrice și anunț publicitar

Caiet de sarcini servicii legătorie și anunț publicitar

20 martie 2017
Fișa de date licitație cu strigare închiriere castel apă Livezeni 69

Anunț publicitar privind prestare servicii de verificare sistem antiincendiu, efracție, control acces și supraveghere TVCI + Caiet de sarcini

3 martie 2017
Anunț publicitar privind achiziție de servicii de medicina muncii

Anunț publicitar privind achiziție de servicii de verificare și întreținere lift Clădirea C

20 februarie 2017
Anunț publicitar privind achiziție de servicii de pază pentru Cămin Studențesc - Comuna Livezeni

Caiet de sarcini prestare servicii de pază martie-decembrie - Cămin studențesc

10 ianuarie 2017
Anunț publicitar privind furnizare carburant auto pe bază de carduri

Caiet de sarcini achiziție carburanți pe bază de carduri

Achiziții publice 2016

10 noiembrie 2016
Anunț publicitar privind furnizare aparate de redare foto video

Caiet de sarcini aparate de redare audio video

Anunț publicitar privind furnizare cuptor termic

Caiet de sarcini cuptor tratament termic

Anunț publicitar privind furnizare software educaționale

Caiet de sarcini licențe educaționale

Anunț publicitar privind furnizare manechin cercetare criminalistică

Caiet de sarcini manechin criminalistică

Anunț publicitar privind furnizare mașină de gravat și frezat și strung de banc

Caiet de sarcini mașină de gravat și frezat și strung de banc

Anunț publicitar privind furnizare mașină de printat 3D

Caiet de sarcini mașină de printat 3D

Anunț publicitar privind furnizare pachet pentru dezvoltarea laboratorului de informatică aplicată

Caiet de sarcini pachet pentru dezvoltarea laboratorului de informatică aplicată

Anunț publicitar privind furnizare servere, rack și switch-uri

Caiet de sarcini servere, rack și switch

Anunț publicitar privind furnizare sistem reglare automată

Caiet de sarcini sistem de reglare automată

Anunț publicitar privind furnizare sistem integrat smartboard

Caiet de sarcini sistem integrat smartboard

Anunț publicitar privind furnizare sisteme desktop și laptopuri

Caiet de sarcini sisteme desktop și laptopuri

22 august 2016
Anunt publicitar privind executarea lucrarilor de reparații curente la Căminul Studențesc nr. 4

Caiet de sarcini reparații curente la Căminul studențesc nr. 4

31 mai 2016
Programul anual al achizițiilor publice


Centralizator achiziții mai mari de 5000 euro - transparență și standardizare


Contract prestări servicii paza Cămin Livezeni


Contract prestări servicii fotocopiere


Contract furnizare produse promovare oferta educațională

Achiziții publice 2015

Documentația de atribuire pentru achiziția de echipamente pentru laboratoare

Documentație de atribuire lucrări de reabilitare (octombrie)

Documentație atribuire achiziție lucrări de reabilitare

Anunț publicitar privind achiziția directă de echipamente - laptopuri și componente rețea

Anunț publicitar privind achiziția directă de echipamente pentru laborator curs și instruire rețelistică și licențe educaționale

Documentație de atribuire a contractului de achiziție echipamente pentru birou - derularea proiectului European Quality Assurance in VET New Eco Skills and Environmentally Sustainable Economy

Achiziții publice 2014

Documentație privind execuția lucrărilor de reabilitare interior și exterior la clădirile Universității, din fonduri bugetare

Fișa de date licitație cu strigare Furnizare echipamente pentru laborator curs și pentru instruire rețelistică, licențe educaționale pentru derularea și implementarea Proiectului POS DRU - ACTIV pe Piața Muncii

Fișa de date licitație cu strigare închiriere Clădirea C etaj 1 aparat cafea

Referat de oportunitate - servicii de promovare a ofertei educaționale

Achiziții publice 2013

Fișa de date licitație cu strigare pentru închirierea spațiilor din Clădirea C

Fișa de date licitație cu strigare închiriere Cafetărie Clădirea C

25 martie 2013
Fișa de date servicii publicitate publică


Caiet de sarcini publicitate media

Anunț decalare termen deschidere oferte licitație aparate cafea Clădirea B și Cămin 4

31 ianuarie 2013
Caiet de sarcini servicii fotocopiere


Fișa de date achiziție servicii de fotocopiere


Model acord cadru prestări servicii


Modele formulare prestări servicii fotocopiere

Achiziții publice 2012

Fișa de date licitație cu strigare închiriere Clădirea B

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: produse pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor

3 aprilie 2012
Caiet de sarcini licențe educaționale


Fișa de date achiziție licențe educaționale


Model contract furnizare produse


Modele formulare

24 februarie 2012
Documentația de atribuire a contractului de achiziție: elaborarea ofertelor pentru închirierea spațiului din incinta Universității Petru Maior - Clădirea G - chioșc


Anunț public: Licitație cu strigare

Achiziții publice 2011

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Proiectul Done-IT

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Consumabile și echipamente pentru birou, derularea proiectului Programe doctorale performante pentru formarea cercetătorilor competitivi în aria europeană a cercetării.

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Lucrări de reabilitare la Clădirile A, C și R.

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Servicii de Audit, Specialiștii viitorului pentru educație și formare

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Execuție lucrări de reabilitare

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Accesorii pentru întreținere tehnică de calcul

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Consumabile și echipamente pentru birou, derularea proiectului Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitivă în societatea bazată pe cunoaștere

Documentația de atribuire a contractului de furnizare pachete software educaționale, Proiectul nr. 510222-LLP-1-2010-1-RO-Erasmus-ECDSP - Master Professionel Europeen d'Administration Publique, Cod CPV: 48190000-6

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Achiziție servicii de publicitate

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Achiziție a articolelor de birotică și consumabile pentru tehnica de calcul

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Prestare servicii de audit, proiectul Formarea - la timpul prezent pentru viitor

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizarea unei platforme software DMS, Proiectul nr. 783 - Creșterea capacității administrative a Universității Petru Maior prin managementul electronic al documentelor

Achiziții publice 2010

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizare echipamente pentru birou, Proiectul Specialiștii viitorului pentru educație și formare (POSDRU/19/1.3/G/36996)

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Tonnere pentru imprimantă și copiatoare

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizarea unui pachet software pentru gestionarea documentelor, Proiectul nr. 783 - Cresterea capacității administrative a Universității Petru Maior prin managementul electronic al documentelor

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Execuția lucrărilor de izolare a acoperișului Clădirii C

23 iulie 2010
Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizare echipamente tehnice și instalare a acestora - contribuția pentru Proiectul Innovative Tools and Models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania - Move-IT


Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizare echipament IT (hardware), Proiectul nr. 783 - Creșterea capacității administrative a Universității Petru Maior prin managementul electronic al documentelor


Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizare echipamente pentru birou, Proiectul Formarea - la timpul prezent pentru viitor

Documentația de atribuire a contractului de servicii: Servicii de audit, Proiectul nr. 783 - Cresterea capacității administrative a Universității Petru Maior prin managementul electronic al documentelor

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Servicii de elaborare documentație tehnică pentru certificat de performanță energetică și expertiză energetică pentru Clădirea A

Documentația de atribuire a contractului de lucrări: Reabilitarea casei scării la Clădirea R - montarea unei platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Servicii de consultanță pentru valorizarea rezultatelor din cercetare

Documentația de atribuire a contractului de servicii: Servicii de audit pentru Proiectul nr. RO0038 - MoVE-IT - Innovative Tools and Models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Hîrtie, articole de birotică și papetărie, consumabile pentru tehnica de calcul

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Materiale pentru mobilă, materiale pentru construcții, materiale electrice, obiecte sanitare și accesorii pentru instalații

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Hîrtie, articole de birotică și papetărie, consumabile pentru tehnica de calcul

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Furnizare echipamente tehnice și instalare a acestora - contribuția pentru Proiectul Innovative Tools and Models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania - Move-IT

Achiziții publice 2009

Documentația de atribuire a contractului de achiziție Aparatură de laborator pentru Catedra de Inginerie Electrică și Catedra de Inginerie Tehnologică si Managerială

Documentația de atribuire a contractului de achizitie Aparatură de laborator pentru Catedra de Inginerie Tehnologică si Managerială

9 noiembrie 2009
Documentația de atribuire a contractului de achiziție Aparatură de laborator pentru Catedra de Inginerie Electrică


Reabilitarea a șase laboratoare din Clădirea A - zugrăvit și paviment


Reabilitarea Clădirii C - platformă de gunoi, acoperiș și compartimentare sala serverelor

Reabilitarea sălii de sport și realizarea unei platforme cu structură independentă la Clădirea A

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Materiale și produse pentru curățenie

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Materiale și produse pentru curățenie

Documentația de atribuire a contractului de achiziție: Hîrtie, articole de birotică și papetărie, consumabile pentru tehnica de calcul

Achiziții publice 2008

Hardware și software pentru Departamentul I.T.

Consultanță în domeniul ingineriei și construcțiilor - construcție cămin studențesc

2 septembrie 2008
Copiatoare pentru laboratoarele Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative


Reparații capitale la Clădirea R - Eliminarea igrasiei din zidăria subsolului

Fișa de achiziție - Hardware și software pentru Departamentul I.T.

Fișa de achiziție - Echipamente de tehnică de calcul pentru Facultatea de Științe și Litere

Fișa de achiziție - Aparatură și echipamente pentru Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Fișa de achiziție - echipamente pentru Inginerie Tehnologică și Managerială

Fișa de achiziție - echipamente pentru Inginerie Electrică

Fișa de achiziție - publicitate publică

Fișa de achiziție - consumabile tehnică de calcul

Fișa de achiziție - materiale pentru curățenie

22 februarie 2008
Fișa de achiziție - scaune pentru birou


Fișa de achiziție - birotică


Fișa de achiziție - materiale pentru mobilă, construcții, electrice

Achiziții publice 2007

8 octombrie 2007
Caiet de sarcini licitație filologie


Fișa de achiziție licitație filologie

13 septembrie 2007
Caiet de sarcini achiziționare paturi și saltele


Fișa de achiziție paturi si saltele

3 septembrie 2007
Caiet de sarcini IE


Fișa de achiziție IE


Caiet de sarcini pentru laborator protecția mediului


Fișa de achiziție pentru laborator protecția mediului

22 august 2007
Caiet de sarcini IT


Fișa de achiziție IT

3 august 2007
Caiet de sarcini ITM


Fișa de achiziție ITM

22 iunie 2007
Fișa de achiziție - servicii de publicitate media - cerere de oferte


Caiet de sarcini publicitate publică

8 mai 2007
Caiet de sarcini IE


Fișa de achiziție utilaje și echipamente IE

Caiet de sarcini ITM


Fișa de achiziție utilaje și echipamente ITM
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureș