Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Masterate » Proiectare și fabricație asistate de calculator

Proiectare și fabricație asistate de calculator

  Forma de învățământ și durata studiilor: if, 2 ani

   

  I. Descrierea programului de studii de masterat:

Domeniul de studii universitare de master: Inginerie industrială
Programul de studii universitare de master: Proiectare și fabricație asistate de calculator
Baza legală a programului: HG 582 din 16.07.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Durata studiilor: 4 semestre

Misiunea programului de studii de masterat:

  • Acest program de masterat își propune continuarea formării profesionale a absolvenților proveniți din domeniul Inginerie Industrială, precum și din alte domenii, în vederea formării specialistului cu abilități în înțelegerea și implementarea strategiilor și tehnicilor actuale din ingineria fabricației, capabil să activeze în sectoare inginerești de vârf cum ar fi concepția și fabricarea produselor, atât în țară cât și în străinătate.

Obiectivele programului de studii:

 • formarea de specialiști cu studii superioare cu competențele specifice de:
  • proiectant care poate folosi tehnologiile CAD, în general;
  • proiectare ștanțe și matrițe folosind tehnologiile CAD;
  • proiectant de procese tehnologice pe mașini unelte cu comandă numerică;
  • manager pentru ateliere de proiectare și fabricație CAD/CAM.
 • dobândire de cunoștințe în ceea ce privește:
  • abilitatea de a modela geometric orice configurație de piesă;
  • abilitatea de a dezvolta aplicații CAD/CAM folosind limbajele Visual LISP și Visual Basic for Applications;
  • cunoașterea posibilităților de prelucrare a suprafețelor pe mașinile unelte cu comandă numerică;
  • proceduri de proiectare a matrițelor folosind un limbaj de modelare geometrică;
  • stabilirea tenhologiilor de prelucrare a părților active a matrițelor;
  • cunoașterea materialelor matrițelor și a materialelor de injectare și deformare la rece;
  • posibilitatea de a putea lucra într-o echipă CAD/CAM la orice firmă din țară sau străinătate.

Calificarea academică: Proiectare și fabricație asistate de calculator
Titlul de absolvire: Master în Proiectare și fabricație asistate de calculator

Competențe:
Competențe profesionale

  • C1. Cunoașterea și utilizarea softurilor de modelare geometrică.
   • C1.1.Modelarea parametrică avansată a suprafețelor;
   • C1.2. Modelarea parametrică avansată a solidelor.
  • C2. Dezvoltarea de aplicații inginerești de proiectare
   • C2.1. Baze de date tehnologice;
   • C2.2. Matematici aplicate;
   • C2.3. Proiectare asistată de calculator a organelor de mașini;
   • C2.4. Dezvoltarea aplicațiilor CAD.
  • C3. Proiectarea asistată de calculator a ștanțelor și matrițelor de injectat mase plastice.
   • C3.1. Proiectarea asistată a ștanțelor și matrițelor;
   • C3.2. Prelucrarea materialelor prin deformarea plastica si injectare;
   • C3.3. Utilizarea materialelor plasice in inginerie;
   • C3.4. Analiza liniară și neliniară cu element finit.
  • C4. Proiectarea tehnologiilor pe mașini unelte cu comandă numerică.
   • C4.1. Sisteme avansate de prelucrare;
   • C4.2. Masini unelte cu comanda numerica;
   • C4.3. Tipizarea tehnologiilor in fabricatia matritelor.

Competențe transversale

 • CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și de independență profesională.
  • CT1.1. Aplicarea standardelor profesionale de proiectare și fabricație asistată;
  • CT1.2. Acționarea conform eticii profesionale și dezvoltarea capacității de negociere;
  • CT1.3. Rezolvarea eficace și eficientă a problemelor de proiectare și fabricație asistată;
 • CT2. Asumarea de roluri / funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții.
  • CT2.1. Deprinderea lucrului în grup și a cooperării în cadrul proiectării și fabricației asistate;
  • CT2.2. Dezvoltarea unei abordări moderate și pozitiviste, mai ales în cazurile critice și conflictuale;
  • CT2.3. Dezvoltarea unei abordări echitabile în diverse aspecte și contexte de activitate profesională și relații inter umane;
 • CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.
  • CT3.1. Clarificarea și evaluarea sistematică a competențelor, rolului și așteptărilor personale;
  • CT3.2. Autoevaluarea proceselor de învățare, deprinderilor dobândite și necesităților de profesionalizare;
  • CT3.3. Stabilirea unor ținte profesionale;
  • CT3.4. Diversificarea formelor și stilurilor de învățare.

 

Standarde ocupaționale:

Programator fabricatie/lansator fabricatie; Inginer montaj; Inginer productie; Proiectant inginer electromecanic; Inginer electromecanic; Inginer mecanic; Inginer masini unelte; Inginer mecanica fina; Expert inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale; Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice; Instructor sistem de productie; Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini; Formator.

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de disertație

  1. Credite ECTS - 4 semestre: ECTS 30/semestru, Total credite: 120

2.  Examen de finalizare a studiilor:
Perioada: iulie
Constă în 1 probă: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Credite acordate: 10 ECTS

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș