Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Masterate » Managementul sistemelor calității

Managementul sistemelor calității

  Forma de învățământ și durata studiilor: if, 2 ani

   

  I. Descrierea programului de studii de masterat:

Domeniul de studii universitare de master: Inginerie și management
Programul de studii universitare de master: Managementul sistemelor calității
Baza legală a programului: HG 582 din 16.07.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Durata studiilor: 4 semestre

Misiunea programului de studii de masterat:

  • Misiunea programului de masterat MSC privită în contextul domeniului de studii universitare INGINERIE ȘI MANAGEMENT constă în crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competențe profesionale în domeniul specializat al managementului calității, de a forma specialiști cu studii superioare, de ciclul II academic, studii masterale de profesionalizare în domenii solicitate pe piața muncii: manager, profesionist, auditor calitate.

Obiectivele programului de studii: formarea de specialiști cu studii superioare în meseriile: manager calitate, profesionist calitate, auditor calitate, prin dobândire de cunoștințe în ceea ce privește:

  • îndeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii răspunzător de sistemul calității;
  • organizarea, implementarea și conducerea sistemelor calității în conformitate, cu seria de standarde: EN ISO 9000 – sisteme de management al calității;
  • efectuarea de audituri interne de sistem, produs și proces;
  • efectuarea de audituri secundă parte pentru evaluarea clienților, subcontractanților, în conformitate cu standardul EN ISO 19011 – auditarea sistemelor de management al calității/mediului;
  • cunoașterea și aplicarea normelor legale privind calitatea produselor/serviciilor;
  • utilizarea marcajului CE – siguranța utilizării produselor în comunitatea europeană;
  • evaluarea patrimoniului întreprinderii, în conformitate cu standardele ANEVAR;
  • managementul proiectelor în conformitate cu standardul ISO 10006.

Calificarea academică: Managementul sistemelor calității
Titlul de absolvire: Master în Managementul sistemelor calității

Competențe:
Competențe profesionale

  • C1. Cunoașterea și utilizarea conceptelor de management general și strategic
   • C1.1. Cunoaște natura procesului de comunicare în organizații;
   • C1.2. Elaborează strategiile integratoare ale calității;
   • C1.3. Utilizează standardele Anevar pentru evaluarea patrimoniului unei întreprinderi.
  • C2. Cunoșterea aspectelor teoretice și practice ale managementului calității
   • C2.1. Cunoașterea terminologiei, principiilor, caracteristicilor produselor și proceselor de management din organizații;
   • C2.2. Cunoașterea materialelor avansate;
   • C2.3. Cunoașterea metodelor clasice și a metodelor moderne de analiză și evaluare a calității;
   • C2.4. Utilizarea marcajului CE;
   • C2.5. Cunoașterea legislației naționale și comunitare a calității;
   • C2.6. Conceperea și conducerea unui proiect organizațional.
  • C3. Organizează sistemele de management al calității
   • C3.1. Cunoașterea organizării compartimentului calitate;
   • C3.2. Stabilirea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în conformitate cu seria de standarde ISO 9000;
   • C3.3. Îndeplinirea funcțiilor de manager/profesionist calitate;
   • C3.4. Dezvoltarea sistemelor informatice de management;
   • C3.5. Efectuarea activității de marketingul în sistemele de management al calității;
   • C3.6. Cunoașterea aspectelor referitoare la Integrarea sistemelor de management calitate-mediu-securitate.
  • C4. Cunoașterea aspectelor teoretice și practice în auditul calității
   • C4.1. Cunoașterea principalelor tipuri de audituri;
   • C4.2. Cunoașterea etapelor de planificare, realizare și raportare a auditurilor;
   • C4.3. Auditarea sistemelor de management al calității în conformitate cu standardul ISO 19011;
   • C4.4. Îndeplinirea funcțiilor de auditor intern/extern al sistemului de management al calității;
   • C4.5. Efectuarea de audituri de sistem, produs, proces;
   • C4.6. Efectuarea auditurilor pentru evaluarea clienților, subcontractanților.

Competențe transversale

 • CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și de independență profesională.
  • CT1.1. Aplicarea standardelor profesionale de calitate;
  • CT1.2. Acționarea conform eticii profesionale și dezvoltarea capacității de negociere;
  • CT1.3. Rezolvarea eficace și eficientă a problemelor calității.
 • CT2. Asumarea de roluri / funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții.
  • CT2.1. Deprinderea lucrului în grup și a cooperării în cadrul managementului calității;
  • CT2.2. Dezvoltarea unei abordări moderate și pozitiviste, mai ales în cazurile critice și conflictuale;
  • CT2.3. Dezvoltarea unei abordări echitabile în diverse aspecte și contexte de activitate profesională și relații inter umane;
 • CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.
  • CT3.1. Clarificarea și evaluarea sistematică a competențelor, rolului și așteptărilor personale;
  • CT3.2. Autoevaluarea proceselor de învățare, deprinderilor dobândite și necesităților de profesionalizare;
  • CT3.3. Stabilirea unor ținte profesionale;
  • CT3.4. Diversificarea formelor și stilurilor de învățare.

 

Standarde ocupaționale:

 • Specialist în domeniul calității – cod COR 242301;
 • Manager al sistemelor de management al calității - cod COR 242302;
 • Auditor în domeniul calității - cod COR 242303.

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de disertație

  1. Credite ECTS - 4 semestre: ECTS 30/semestru, Total credite: 120

2.  Examen de finalizare a studiilor:
Perioada: iulie
Constă în 1 probă: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Credite acordate: 10 ECTS

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș