Publicaţii Colegiul editorial Referenţi ştiintifici Evenimente Regulamentul editurii
Prezentarea editurii
----------------------------
----------------------------
----------------------------

ISTORIC

Editura Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş a fost înfiinţată în anul 1996 în baza avizului Ministerului Culturii nr. 3543/ 22.03.95/ 24.10.1996. În anul 2001 Editura a fost evaluată şi acreditată de Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare pentru ca lucrările publicate să fie luate în considerare de Centrul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Scientometriei în programele sale strategice. Editura Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş este inclusă în catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România, al Asociaţiei Editorilor din România şi beneficiază de parteneriate internaţionale, materializate în publicarea de traduceri ale unor autori străini, respectiv prin promovarea lucrărilor autorilor români în străinătate

Începând cu anul 2014, ca urmare a unui plan managerial ce viza sporirea vizibilității internaționale a publicațiilor, Editura şi-a schimbat denumirea în “Petru Maior University Press”. O confirmare a prestigiului editurii şi a calităţii lucrărilor editate a constituit-o acreditarea Editurii în clasamentul editurilor de carte ştiinţifică întocmit de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (Cod CNCSIS 200)

PREZENT

“Petru Maior ” University Press are ca principal obiect de activitate editarea de cărţi ştiinţifice şi periodice ale Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş dar şi lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor din ţară şi străinătate. Preponderent, lucrările publicate în cadrul editurii se adresează cadrelor didactice şi studenţilor comunităţii academice mureşene.

Încă de la începutul activităţii sale editura s-a concentrat pe editarea lucrărilor din 4 domenii ştiinţifice: Ştiinţe Inginereşti; Informatică, Ştiinţe economice, juridice şi administrative şi Ştiinţe umaniste. În ultimii ani, Editura a diversificat oferta editorială adăugând şi lucrări ştiinţifice din domeniul ştiinţelor medicale.

Activitatea Editurii se desfăşoară în baza Regulamentului privind funcţionarea Editurii aprobat de către Senatul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

“Petru Maior” University Press nu are personalitate juridică distinctă.

MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Publicarea de lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor români şi străini. De asemenea, editura încearcă să identifice, în funcţie de specificul fiecărui proiect editorial, un câmp de distribuţie internaţional cât mai vast, cărţile fiind trimise spre stocare şi catalogare în biblioteci prestigioase din Europa şi Statele Unite.

Editarea revistelor ştiinţifice ale Universităţii apreciate de comunitatea academică naţională şi indexate în numeroase baze de date internaţionale (inclusiv Thomson Reuters -ISI): Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, Curentul Juridic, Studia Universitatis Petru Maior. Historia, Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Tg. Mures, Studia Universitatis Petru Maior. Series Oeconomica.

Editarea volumelor de Proceedings ale unor conferinţe organizate la Universitatea „Petru Maior”, volume publicate de Editura Universităţii. Astfel, Proceedings of the International Conference European Integration between Tradition and Modernity este indexată Thomson Reuters – Web of Science în catalogul Conference Proceedings Citation Index (volumele 2007,2009, 2011).

Semnatura Petru Maior