Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 

Conducerea Universității "Petru Maior" Tg.Mureș

RECTOR:
                      Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU

PRORECTOR DIDACTIC:
                      Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU

PRORECTOR ȘTIINȚIFIC:
                      Prof. univ. dr. ing. Liviu MOLDOVAN

PRORECTOR-DIRECTOR CSUD:
                      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA

PREȘEDINTELE SENATULUI:
                      Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN

 

Organigrama Universității

 

 

Raport activitate perioada 2017-2018

Raport activitate perioada 2016-2017

Raport activitate perioada 2015-2016

Raport activitate perioada 2014-2015

Raport activitate perioada 2013-2014

Raport activitate perioada 2012-2013

Regulamentul Senatului 2012-2016

Organele de conducere

PLANUL OPERATIONAL 2018

PLANUL OPERATIONAL 2017

PLANUL OPERATIONAL 2016

PLANUL OPERATIONAL 2015

PLANUL OPERATIONAL 2014

PLANUL OPERATIONAL 2013

PLANUL OPERATIONAL 2012

PLANUL STRATEGIC 2016-2020

PLANUL STRATEGIC 2013-2016

PLANUL STRATEGIC 2008-2012

POLITICA DE INTERNATIONALIZARE

STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE LA UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREȘ

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

 

 

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș