The journal continues under a new identity. Please find us at actahistoria.umfst.ro

INDEXATION

  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 5
  • 6
  • 6

Studia Universitatis Petru Maior Series Historia este editată de către Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
Revista şi-a început activitatea editorială în anul 2001 şi începând de atunci, cu regularitate, au fost editate până în momentul de faţă 18 ediţii. Colegiul de redacţie este format din membri ai Departamentului sub coordonarea Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, redactorul-şef al revistei.
Revista este o publicaţie cu caracter ştiinţific care publică, începând cu anul editorial 2011, articole exclusiv în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană şi italiană).
Revista este dedicată cercetărilor, articolelor, discuţiilor şi recenziilor din diversele perioade istorice dar şi din domenii adiacente istoriei.
În cei 14 ani de apariţie, revista a impulsionat cercetarea ştiinţifică din domeniul istoriei naţionale şi universale, contribuind substanţial la ilustrarea activităţii academice din Universitatea „Petru Maior”. Ea reprezintă de asemenea mijlocul principal de diseminare a rezultatelor cercetărilor derulate de către membrii Departamentului în cadrul unor proiecte de cercetare precum Intelectualitatea românească din Transilvania şi receptarea valorilor politice, filosofice şi economice ale Europei moderne (director: Sigmirean Cornel); Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie).
Revista cuprinde de asemenea, pe lângă publicarea rezultatele proiectelor de cercetare amintite, şi rezultatele manifestărilor ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională organizate de către Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale.
Totodată revista este deschisă specialiştilor români şi străini din domenul istoriei. În paginile sale se regăsesc publicate un număr apreciabil de studii şi articole semnate de către cercetători afiliaţi unor instituţii de cercetare prestigioase din străinătate.
De asemenea, revista încurajează şi tinerii cercetători fiind deschisă spre publicarea studiilor semnate de către tineri specialişti, doctoranzi în istorie la centre sau universităţi din ţară şi străinătate.
Prin ritmicitatea apariţiilor şi prin difuzarea revistei în ţară şi străinătate, colegiul de redacţie urmăreşte şi conectarea cât mai strânsă cu fluxul publicaţiilor şi informaţiilor româneşti şi străine din domeniu. Atare fapt este susţinut şi de numărul mare al bibliotecilor din ţară şi străinătate care primesc cu regularitate revista dar şi de bazele de date în care este până în prezent indexată revista.