Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universităţii

Imagini din universitate

Licitaţii

Studenţi / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

           

Activitate de cercetare

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă semnificativă a activităţii academice echivalentă, ca importanţă şi volum, cu activitatea didactică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş constituie o preocupare de interes major şi are ca nucleu principal de cercetare catedrele de specialitate. Ea se desfăşoară în concordanţă cu Prevederile Planului Strategic al Universităţii, pe perioada 2012-2016.

Această activitate se desfăşoară în cadrul centrelor de cercetare din universitate dar şi prin preocupări ştiinţifice individuale, pe tematici liber alese care sunt valorificate prin publicaţii, comunicări ştiinţifice, contracte de cercetare sau brevete de invenţii.

 

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş