International conference
Communication,
context,
interdisciplinarity
CCI – 2ND EDITION
22-23 NOVEMBER 2012
„PETRU MAIOR” UNIVERSITY
TÎRGU-MUREŞ
FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS
DEPARTMENT OF PHILOLOGY
Communication, context, interdisciplinarity
HOME | GENERAL INFORMATION | ORGANIZING COMMITEE | CONFERENCE SCHEDULE | PARTNERS
COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS, JOURNALISM AND PSYCHOLOGY
THURSDAY-22 NOVEMBER 2012 Room: Aula Magna
LITERATURE AND COMMUNICATION(1)
THURSDAY-22 NOVEMBER 2012 Room: R21
LITERATURE AND COMMUNICATION(2)
THURSDAY-22 NOVEMBER 2012 Room: R04
LITERATURE AND COMMUNICATION(3)
THURSDAY- 22 NOVEMBER 2012 Room: A412
LINGUISTICS, DISCOURSE, REASONING
THURSDAY-22 NOVEMBER 2012 Room: R39
HISTORY, ELITES AND CULTURAL MENTALITIES
THURSDAY-22 NOVEMBER 2012 Room: R06

Proceedings Title: Communication, context, interdisciplinarity

Date of Conference: 22-23 NOVEMBER 2012

Volume Number: 2

Location: TÂRGU - MUREŞ, ROMANIA

Honorary Presidents

Acad. Alexandru Surdu (Bucharest - Romania)
Acad. Gheorghe Vlăduţescu (Bucharest - Romania)

President

Prof. Dr. Călin Enăchescu (Tîrgu-Mureş - Romania)

Members

Prof. Dr. Virgil Nemoianu, (Washington - USA)
Prof. Dr. Antonio Spadaro, (Rome - Italy)
Prof. Dr. Constantin Schifirneţ (Bucharest- Romania)
Prof. Dr. Alina Bărgăoanu (Bucharest - Romania)
Prof. Dr. Ilie Rad (Cluj-Napoca - Romania)
Prof. Dr. Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş - Romania)
Prof. Dr. Alexandru Cistelecan (Tîrgu-Mureş - Romania)
Prof. Dr. Cornel Moraru (Tîrgu-Mureş - Romania)
Prof. Dr. Teodor Vidam (Cluj-Napoca - Romania)
Assoc. Prof. Dr. Delia Balaban (Cluj-Napoca - Romania)
Assoc. Prof. Dr. Dorin Popa (Iaşi - Romania)

Postal Address:

Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Str. Nicolae Iorga nr. 1, Tg. Mureş, 540088
Tel/ Fax: 0265/236034

GENERAL INFORMATION

Conference Fee: 70 LEI
Deadline: 1 November 2012

Payment information:
Trezoreria Tg. Mureş
Bank Account (IBAN): RO33TREZ476504601X000426
Fiscal Code: 4322831

Paper submission - (abstract submission - between 50-100 words) until 8/10/2012, by email, to: iulian.boldea@gmail.com

Confirmation - 5 October 2012
A participant may present at most 2 papers as author or co-author, papers that will pe published in the Proceedings of the conference. Each paper will be under 12 pages. The presentation time is 15 minutes. Only the presented papers will be published.

Instructions for Paper Authors:
- Paper format: A4, 1,5 space between lines, 20 mm equal margins, justified;
- The title will be written in capitals, Times New Roman 14 Bold, Centered, at 50 mm above the text;
- The names of te author(s), scientific title and academic affiliation – Times New Roman 12 Bold, under the title, at 2 lines distance;
- The abstract – Times New Roman 12, italics, at two lines distance under the author’s name;
- The text of the paper, at one line bellow the abstract, Times New Roman 12;
- The Bibliography at the end of the paper;

All papers will be submitted electronically in Microsoft Word 2007 format.

Full paper submission– DEADLINE:
10 November 2012

ORGANIZING COMMITEE

President

Prof. Dr. Iulian Boldea (Tîrgu-Mureş - Romania)

Secretaries

Conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean
Conf. univ. dr. Corina Teodor
Lector univ. dr. Giordano Altarozzi
Lector.univ.dr. Eugeniu Nistor

E-mail contacts:

luminita.chiorean@yahoo.com
teodor_ccorina@yahoo.com
giordano.altarozzi@science.upm.ro
eugeniu_nistor@yahoo.com

Members

Associate Prof. Dr. Smaranda Ştefanovici
Associate Prof. Dr. Doina Butiurcă
Associate Prof. Dr. Eva Monica Szekely
Associate Prof. Dr.Vasile Cernat
Associate Prof. Dr.Dorin Ştefănescu
Associate Prof. Dr.Eugenia Enache
Associate Prof. Dr.Ramona Hosu
Assistant Prof. Dr. Dumitru-Mircea Buda
Assist. Dr. Maria Laura Rus
Assist. Dr. Bianca-Oana Han
Assist. Cristian Lako

CONFERENCE SCHEDULE

THURSDAY- 22 NOVEMBER 2012

8:00-10:00 - REGISTRATION – ROOM R21
10:00 -11:30- WELCOME AND OPENING KEYNOTE SPEECHES – AULA MAGNA

PLENARY SPEECH:

ACAD. GHEORGHE VLĂDUȚESCU: ACCULTURATION AND INTERCULTURALITY

11:30 -12:00 – BOOK LAUNCHES – AULA MAGNA
12:00 - 14:00 - CONFERENCE SECTIONS:

 • Communication, Public Relations, Journalism and Psychology - Room: Aula Magna
 • Literature and Communication (1) - Room: R21
 • Literature and Communication (2) - Room: R04
 • Literature and Communication (3) – Room: A412
 • Linguistics, Discourse, Reasoning - Room: R39
 • History, Elites and Cultural Mentalities - Room: R06

14:00 - 15:00 - LUNCH
15:00 - 19:30 - PAPER PRESENTATIONS ON SECTIONS
20:00 - GRATULATORY DINNER

FRIDAY – 23 NOVEMBER 2012

SIGHTSEEING: CULTURAL OBJECTIVES IN MUREȘ COUNTY

This scientific event is organized in partnership with:

- MUREŞ COUNTY COUNCIL
- TÂRGU-MUREŞ MAYOR’S OFFICE
- ROMANIAN WRITERS’ UNION – TÂRGU-MUREŞ BRANCH
- ”VATRA”LITERARY JOURNAL

The Proceedings of the
Communication, context, interdisciplinarity Congress,

Volume Number 1, 2010

Conference date: 25-26 November 2010
Location: Tîrgu-Mureş, ROMANIA

Editorial Information:
Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity,
Editura Universității Petru Maior, Târgu-Mureș, 2010, ISSN 2069 – 3389
© Universitatea Petru Maior, 2010

Table-of-contents:

Planuri de organizare a textului. Textualitate şi secvenţialitate în televiziune
DORIN POPA, DELIA GAVRILIU ................................................................................................pp. 7-14
(Bio)grafia textului literar. Studiu de caz – Ioana Postelnicu
IOAN DĂNILĂ ...........................................................................................................................pp. 15-23
La originile presei savante ardelene: archiv pentru filologie şi istorie (1867 - 1872)
CORINA TEODOR .....................................................................................................................pp. 24-28
Distorsiuni în comunicarea interpersonală
MIHAELA STOICA ....................................................................................................................pp. 29-35
Perspective semiotice în educarea competenţelor comunicative
EVA MONICA SZEKELY ...........................................................................................................pp. 36-52
Prolegomene la o istorie a publicităţii în perioada pre-marketing (din antichitate până la 1900)
EUGENIU NISTOR ....................................................................................................................pp. 53-59
De ce nu avem p.r.-işti credibili?
MARIAN NENCESCU ................................................................................................................pp. 60-63
Banalitatea extraordinară a televiziunii şi diagnostiocul pus de Bourdieu
MARIANA GORCZYKA ..............................................................................................................pp. 64-72
Construcţie şi prezentare de mesaj în vederea creării şi promovării imaginii unei organizaţii
CORINA ROTAR, VERONICA ILIEŞ, PAUL FĂRCAŞ ...................................................................pp. 73-79
Comunicarea afectivă în mediul educaţional
LARISA ILEANA CASANGIU ......................................................................................................pp. 80-86
Utilizarea tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural în context electoral: metoda liwc-2007
DANIELA GÎFU .........................................................................................................................pp. 87-98
Analiza emisiunii de televiziune La porţile ceriului, de Grigore Leşe
EUGENIU NISTOR ..................................................................................................................pp. 99-102
Creativitatea la preşcolari
MIHAELA STOICA, ALINA ANDREEA BERESCU ................................................................... pp. 103-108
Mesajul educaţional în contextul discursului poetic vierean
SILVIA NEGRUŢIU .................................................................................................................pp. 109-114
Educational Communication, an Instrumental Communication Involved in Supporting a Systematic Learning Process
NECULAI MUSCALU ..............................................................................................................pp. 115-121
Bouillon des cultures: identităţi, exiluri, bilingvism
INOCENŢIU DUŞA ................................................................................................................ pp. 122-130
Lucian Raicu şi limitele „identificării”
ALEXANDRU CISTELECAN ................................................................................................... pp. 131-137
E.M. Cioran şi aporiile comunicării
IULIAN BOLDEA ................................................................................................................... pp. 138-146
Lingvistică şi mass-media
IOAN DĂNILĂ ....................................................................................................................... pp. 147-156
Metodologie şi ideologie în critica românească din perioada naţional-comunismului (1965-1989). Câteva consideraţii generale
ANDREI TERIAN .................................................................................................................. pp. 157-163
„Textul” ca propunere de „lume” între explicaţie şi înţelegere
CĂTĂLIN BOBB ................................................................................................................... pp. 164-172
Le dialogue des arts : femmes d’Alger dans leur appartement d’Assia Djebar
BRIANA BELCIUG ............................................................................................................... pp. 173-179
Les origines bibliques des eaux hebertiennes
ANCA MĂGUREAN ............................................................................................................. pp. 180-185
Les Rougon-Macquart entre mythe et legende
DANIELA PINTILEI .............................................................................................................. pp. 195-201
Clericii în memorialistica detenţiei comuniste
HRISTINA E. POPA ............................................................................................................. pp. 202-207
Scrisorile de familie – noi puncte de reper ale existenţei lui Marin Sorescu
MARIANA ANDREI .............................................................................................................. pp. 208-212
Între notă şi plan de măsuri. Obiectiv: Dorin Tudoran
MARCELA CIORTEA ........................................................................................................... pp. 213-224
Construcţia identităţii şi problema autorităţii critice în cronicile radiofonice ale Monicăi Lovinescu
DUMITRU-MIRCEA BUDA .................................................................................................... pp. 225-232
Postmodernismul şi cultura media-convergenţe şi divergenţe
AURORA PAŞCAN ............................................................................................................. pp. 233-239
Exil et intolérance dans l’oeuvre d’Amin Maalouf
FLORINA CERCEL ............................................................................................................... pp. 240-246
Instanţele comunicării lirice în poezia postmodernă
AURORA STĂNESCU .......................................................................................................... pp. 247-257
L’adultere chez Maupassant
OANA -CRISTINA DIMA ....................................................................................................... pp. 258-263
Erotismul maladiv în lirica feminină a anilor '70
IOANA LASLO (NEMEŞ) ...................................................................................................... pp. 264-274
Funcţiile logico-semantice ale determinantului în terminologia sintagmatică nominală din limba franceză
NINA ZGARDAN .................................................................................................................. pp. 275-279
Editorialul de opinie. Nivelul practicilor discursive
LUMINIŢA CHIOREAN .......................................................................................................... pp. 280-294
La page de garde, premier geste pour que l’oeuvre soit une oeuvre ouverte…
VLADIMIR FLOREA ............................................................................................................. pp. 295-326
Limba ca weltanschauung în dialogul intercultural contemporan
DOINA BUTIURCĂ ............................................................................................................... pp. 327-332
The Above-Over Meanings of the Romanian Deasupra
IMRE ATTILA ....................................................................................................................... pp. 333-343
Limba, limbaj, comunicare
ALICE TOMA, DOINA BUTIURCĂ .......................................................................................... pp. 344-349
Abateri frecvente în exprimarea actuală. Solecismul
VALERICA SPORIŞ ............................................................................................................. pp. 350-355
Languages spoken around the black sea as a second/foreign language: greek influences to the romanian language and their common characteristics
KOUMASITI VASILIKI ........................................................................................................... pp. 356-363
Preferinţe lexicale actuale
MARIA-LAURA RUS ............................................................................................................ pp. 364-368
Traducerea de literatură – formă de (auto)comunicare (I). Studiu de caz - Amintiri din Copilărie de Ion Creangă
BIANCA-OANA HAN ............................................................................................................ pp. 369-377
Semnificaţii idioculturale ale termenului lup in proverbele românesti din culegerea lui Iuliu A. Zanne
SIMINA -MARIA DAN ........................................................................................................... pp. 378-388
Mioriţa şi actele de vorbire
GABRIEL PETRIC ................................................................................................................ pp. 389-397
Decriptarea ironiei sau despre ambiguitate şi niveluri interpretative
VERONICA BUTA ................................................................................................................ pp. 398-406
Traducerea de literatură –formă de (auto)comunicare (II). Studiu de caz - Lacul de Mihai Eminescu
BIANCA-OANA HAN ............................................................................................................ pp. 407-416

An onomasiological approach to online marketing
CRISTIAN LAKO ................................................................................................................. pp. 417-421

The Proceedings of the
Communication, context, interdisciplinarity Congress,

Volume Number 2, 2012

Conference date: 22-23 November 2012
Location: Tîrgu-Mureş, ROMANIA

Editorial Information:
Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity,
Editura Universității Petru Maior, Târgu-Mureș, 2012, ISSN 2069 – 3389
© Universitatea Petru Maior, 2012

Table-of-contents:

MEMORIE, IDENTITATE SI COMUNICARE INTERCULTURALA / Memory, Identity and Intercultural
Communication
Prof. Dr. Iulian BOLDEA ............................................................................................................pp. 17-26

USING THE SITUATIONAL CRISIS COMMUNICATION THEORY (SCCT) IN TECHNICAL AND HUMAN
BREAKDOWN ACCIDENTS: A CASE STUDY
Prof. Dr. George DAVID, Assoc. Prof. Dr. Ion CHICIUDEAN.......................................................... pp. 27-39

RATIONAREA CRITICA ÎN ANALIZA RECLAMELOR / Critical Reasoning in the Analisys of Commercials
Assoc. Prof.Dr. Gheorghe CLITAN ............................................................................................. pp. 40-49

ORGANIZATIONAL CHANGE AND INTERNAL COMMUNICATION
Assoc.Prof.Dr. Ioan HOSU, Assistant Dr. Mihai DEAC................................................................ pp. 50-56

“ATTACK” / “COUNTER ATTACK” OR ON THE RHETORICS OF PERSUASION IN MEDIA DISCOURSE
Assoc. Prof. Dr. Doina BUTIURCA ........................................................................................... pp. 57-63

SUCCESSFUL COMMUNICATION AND PR MANAGEMENT WITHIN PUBLIC INSTITUTIONS
Assistant Prof. Dr. Cosmin IRIMIES ......................................................................................... pp. 63-72

MODELELE ISTORICE ALE RELATIILOR PUBLICE / Historical Models of Public Relations
Assistant Prof. Dr. Eugeniu NISTOR ........................................................................................ pp. 73-84

ETNOCENTRISM SI COMPORTAMENT ELECTORAL / Ethnocentrism and Electoral Behaviour
Assistant Prof. Dr. Marius PASCAN ........................................................................................ pp. 85-99

MEDIEREA CONFLICTELOR SI MANAGEMENTUL COMUNICARII / Conflict Resolution and Communication
Management
Dr. Laura Maria IRIMIES ....................................................................................................... pp. 100-105

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA
Assistant Dr. Florinela FLORIA ............................................................................................. pp. 106-113

PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF TAXATION IN ROMANIA AND EUROPEAN UNION
Assistant Prof. Dr. Gica Gherghina CULITA ........................................................................... pp. 114-117

TECHNIQUES AND LATERAL THINKING STRATEGIES IN C.T. POPESCU EDITORIALS
Assistant Prof. Dr. Sorin PREDA, Assistant Prof. Dr. Violeta POPA ........................................ pp. 118-125

RELATIILE PUBLICE INTERNE SI COMUNICAREA – ASPECTE DE FEED-BACK DE LA ANGAJATI /
Internal Public Relations and Aspects Related to Employees’ Feed-Back.. Case Study
Associate Prof. Dr. Maria-Ana GEORGESCU ........................................................................ pp. 126-133

THE EXTENSION OF THE COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS THROUGH NEW MEDIA
Assoc. Prof. Dr. Cristian MOROZAN .................................................................................... pp. 134-140

ÎN CAUTAREA GUSTULUI „PIERDUT”: REGASIREA IDENTITATII NATIONALE PRIN DENUMIRI DE
MÂNCARURI, PREPARATE SI MENIURI TRADITIONALE / In search of the ‘lost” taste: Rediscovering
National Identity through the Names of Traditional Foods, Dishes and Menus
Assistant Prof. Dr. Luminita DRUGA, Assistant Prof. Dr. Nadia-Nicoleta MORARASU............... pp. 141-150

AUTOEFICACITATE SI DISTRES EMOTIONAL LA PROFESORII DIN MEDIUL PREUNIVERSITAR / Selfefficiency
and Emotional Distress in the Case of Primary School and Highschool Teachers
Assistant Dr. Lucica Emilia COSA ....................................................................................... pp. 151-158

INTERFERENTE LINGVISTICE ROMÂNO-SPANIOLE ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALA ÎN
SPATIUL VIRTUAL / Romanian-Spanish Linguistic Interferences in Intercultural Communication on Blogs and
Online Forums
PhD. Candidate Andreea Nora POP ..................................................................................... pp. 159-167

DÉNOMINATION ET GASTRONOMIE : CONSIDÉRATIONS SUR LES ANTHROPONYMES DANS LES
NOMS DE RESTAURANTS (NR) FRANÇAIS
Assistant chercheur/doctorant Georgeta RUS ....................................................................... pp. 168-175

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROMANIAN PARLIAMENTARY PARTY WEBSITES DURING THE
PRE-ELECTION PERIOD
Assistant Prof. Dr. Monica PATRUT .................................................................................... pp. 176-184

LES AVATARS D'UN SIGNE DE PONCTUATION OU DEPUIS LA CÉDILLE AU … PÈRE LA VIRGULE
Maître de conférences Dr. Ioan DANILA .......................................................................................................................................... pp. 185-195

THE ROLE OF DYSFUNCTIONAL COMMUNICATION INTO THE APPROACH OF DEPRESSIVE
DISORDERS
Theodor MOICA, MD Psychiatrist, Phd Student, Iosif GABOS GRECU, Professor Psychiatrist, PhD, Gabriela BUICU, Assistant Professor Psychiatrist, PhD, Mihai ARDELEAN, Senior Specialist Psychiatrist, PhD, Melinda FERENCZ, MD Psychiatrist, PhD Student.................................................................................................... pp. 196-202

FIINTA, ISTORICITATE SI HEGEMONIE ÎN SCHIMBAREA LA FATA A ROMÂNIEI / Being, Historicity and
Hegemony in Schimbarea la fata a României
Assitant Prof. Dr. Horia PATRASCU ..................................................................................... pp. 203-213

COMPETENTA DE COMUNICARE A FORMATORULUI – O APTITUDINE PSIHOPEDAGOGICA /
Communication Competence of the Trainer – a Psycho-Pedagogical Ability
Assistant Prof. Dr. Alexandra SILVAS ...................................................................................pp. 214-221

COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATIONS DOCUMENTS ISSUED
Assistant PhD. Candidate Suzana PURICE, Assistant Prof. Dr. Gherghina CULITA GICA ......... pp. 222-231

RELATII PUBLICE-ANGAJATI-PUBLIC / Public Relations as Binder between Internal and External
Communication
Assistant Prof. Dr. Corina ROTAR ........................................................................................ pp. 232-238

OPTIMIZAREA COMUNICARII INTERNE. MOTIVATIE SI PERFORMANTA / Optimizing Internal
Communication. Motivation and Performance
Postdoctoral Fellow Dr. Daniela GÎFU .................................................................................. pp. 239-249

BARIERE ÎN PROCESUL DE COMUNICARE / Barriers in the Process of Communication
Assistant Prof. Dr. Alexandra SILVAS, Assistant Prof. Dr. Arina MODREA .............................. pp. 250-254

IMPACTUL INTERVENTIEI PRIN TRAINING AL ABILITATILOR PERSONALE ASUPRA DISTRESULUI
EMOTIONAL LA PROFESORII DIN MEDIUL PREUNIVERSITAR / The Impact of the Intervention by Personal
Abilities’ Training on Emotional Distress in the Case of Pre-University Teachers
Assistant Dr. Lucica Emilia COSA ....................................................................................... pp. 255-265

IMPLICAREA STILULUI COMUNICARII IN RELATIA MEDIC – PACIENT / The Involvement of
Communication Style in the Doctor-Patient Relationship
Assistant Prof. Dr. Maria Dorina PASCA .............................................................................. pp. 264-268

CERCETAREA ARTISTICA CRITICA ÎNTELEASA CA JURNALISM ALTERNATIV / Critical Artistic Research
as Alternative Journalism
Postdoctoral Fellow Dr. Catalin GHEORGHE ........................................................................ pp. 269-275

WEBSITES – A PUBLIC RELATIONS TECHNIQUE USED BY ORGANIZATIONS IN ONLINE
COMMUNICATION
Tutor PhD Candidate Ana-Maria VENTA, ............................................................................... pp. 276-285

DIALOGUL MURESEAN – PARTICULARITATI SI DIFERENTE / Dialogue in Mures County – Features and
Differences
PhD. Candidate Lacrima BALINT .......................................................................................... pp. 286-290

Literature and Communication
N.STEINHARDT SI MONOLOGUL POLIFONIC AL ROMANULUI / N. Steinhardt and the Polyphonic
Monologue of the Novel
Prof.dr. Mircea POPA ......................................................................................................... pp. 291-297

O FATA TÎNARA PE PATUL MORTII (II) (Alexandrina Mihaescu) / A Young Girl on Her Death Bed II
(Alexandrina Mihaescu)
Prof.Dr. Al. CISTELECAN ................................................................................................... pp. 298-302

DESPRE ADECVARE / On Suitability
Prof. dr. Virgil PODOABA ................................................................................................... pp. 303-308

CRITICA DE DIRECTIE. NOTE DESPRE ISTORIA SI SEMANTICA UNUI CONCEPT ÎN LITERATURA
ROMÂNA / Directional Criticism: Notes on the History And Semantics of a Concept In Romanian Literature
Assistant Prof. Dr. Andrei TERIAN ....................................................................................... pp. 309-918

OUT OF THE UNDERGROUND. COLD WAR CULTURE
Dr. Nicoleta SALCUDEANU ................................................................................................ pp. 319-326

ALTERITATE SI MODELE IDENTITARE ÎN REFORMA CURRICULARA / Otherness and Identitary Models in
Curricular Reform
Associate Prof. Dr. Rodica ILIE, Anca BUTA......................................................................... pp. 327-337

„LUNATECII” DE ION VINEA – ROMANUL UNEI ALTE GENERATII PIERDUTE / Ion Vinea’s Lunaticii
– the Novel of an(other) Lost Generation
Assoc.Prof.Dr. Sanda CORDOS ......................................................................................... pp. 338-349

L’AGONIE DE LA COMMUNICATION SUR LA SCENE TARDIVIENNE
maître de conférences Emilia MUNTEANU .......................................................................... pp. 350-358

MIRCEA ELIADE, EXPERIENTA ITALIANA SI PATTERN-UL RENASCENTIST / Mircea Eliade, the Italian
Experience and the Pattern of Renaissance
Assistant Prof. Dr. Paul CERNAT ....................................................................................... pp. 359-374

LES DÉBRIS SEMÉS PAR LA JOURNÉE D’HIER LITTÉRATURE EN TANT QUE READY-MADE : DU
RÉALISME PSYCHOLOGIQUE AU RÉALISME COGNITIF
Postdoctoral Fellow Dr. Alexandru MATEI ............................................................................ pp. 375-381

TRAUMA STUDIES, POSTCOLONIALISM AND POSTCOMMUNISM: CONCEPTUAL DISJUNCTIONS AND
CONJUNCTIONS
Assistant Prof.Dr. Ecaterina PATRASCU ............................................................................. pp. 382-391

ISTORIE POSTCOLONIALA SI TRAUMA REPREZENTARII ÎN COPIII DIN MIEZ DE NOAPTE / Postcolonial
History and the Trauma of Representation in Midnight’s Children
Assistant Prof.Dr. Ecaterina PATRASCU .............................................................................. pp 392-399

DIALOGIC LIMINALITY IN AMERICAN LITERATURE
Associate Professor, PhD. Smaranda STEFANOVICI ............................................................. pp. 400-405

ANTI-MODERNISMUL LUI LUCIAN RAICU / Lucian Raicu’s Anti-Modernism
Assistant Dr. Alex GOLDIS, ................................................................................................. pp. 406-413

CULTURAL (RE)READING AS SEMANTICAL NEGOCIATION
Eva Monica SZEKELY ......................................................................................................... pp. 414-461

AUTOBIOGRAPHY, EXILE AND THE REINVENTION OF THE SELF
Dr. Oana Elena STRUGARU.................................................................................................. pp. 432-441

G. CALINESCU SI DUALITATEA POEZIEI SOLUTIA ORFISMULUI CA ENUNT PERFORMATIV / G.
CALINESCU AND THE IRREDUCIBLE DUALISM OF POETRY. THE SOLUTION OF ORPHISM AS A
PERFORMING UTTERANCE
Scientific Researcher Dr. Teodora DUMITRU........................................................................... pp. 442-453

TRADUCEREA, ELEMENT ESENTIAL AL COMUNICARII INTERCULTURALE. CATEVA REFLECTII
PRIVIND TRANSFERUL CULTURAL IN TRADUCEREA ROMANELOR LA DECHIRURE SI LE
BOULEVARD PERIPHERIQUE DE HENRY BAUCHAU / Translation – an Essential Element of Inter-Cultural
Communication
Asist. univ.dr. Corina BOZEDEAN........................................................................................... pp. 454-461

DINCOLO DE UNDE. UN STUDIU DE COMUNICARE TRANSCULTURALA / Beyond the Waves. A Study of
Cross-Cultural Communication
Dr. Veronica BUTA ............................................................................................................... pp. 462-471

TEORIA COMUNICARII ÎN MANUALELE DE LIMBA ROMÂNA. AMBIGUITATI SI INCONSECVENTE /
The Theory of Communication in Romanian Language Textbooks. Ambiguities and Inconsistencies
PhD Candidate Gabriel PETRIC, ............................................................................................ pp. 472-477

POETICA MEMORIEI / The Poetics of Memory
PhD Candidate Hristina POPA .............................................................................................. pp. 478-483

TIMP SACRU, TIMP PROFAN ÎN PROZA LUI MIRCEA CARTARESCU Sacred Time, Profane Time in Mircea
Cartarescu’s Prose
Phd Candidate Silvia (Munteanu) COMANAC ......................................................................... pp. 484-493

MARCEL AVRAMESCU SAU DESPRE SFIDAREA LITERATURII / Marcel Avramescu or on the Defiance of
Literature
Prof. dr. Gheorghe GLODEANU ............................................................................................ pp. 494-504

THE CRITICAL SPIRIT IN “ROMÂNIA LITERARA” IN 1989 / The critical Spirit in “România literara” in 1989
Prof. Dr. Mircea A. DIACONU ............................................................................................... pp. 505-511

„SEMNE“ DE CARTE SADOVENIANA / Sadoveanu’s Book Marks
Prof. dr. Vasile SPIRIDON .................................................................................................... pp. 512-520

CARAGIALE SI LUMEA PRESEI / Caragiale and the Word of the Press
Prof.dr. Iulian BOLDEA ........................................................................................................ pp. 521-528

ROMANUL BENGESCIAN - SIMPOZION AL ARTELOR SI SUBTILA COCHETARIE CU STIINTA /
Hortensia Papadat-Bengescu’s Novel – a Symposium of the Arts and a Subtle Flirt with Science
Prof. dr. Carmen ARDELEAN ............................................................................................... pp. 529-537

DUBLUL, UN MODEL AL COMUNICARII DERAPANTE / The Double – a Model of Sliding Communication
Assoc. Prof. Dr. Dorin STEFANESCU ........................................................................................................................................... pp. 538-543

NARRATING/ PICTURING THE POSTMODERN SELF. STRATEGIES OF REPRESENTATION
Assoc. Prof. Dr. Ramona HOSU ........................................................................................... pp. 544-550

STILURI DE COMUNICARE IDENTIFICATE ÎN TEXTELE UNOR DOCUMENTE DIN DOSARELE
SECURITATII / Styles of Communication Identified in the Texts of Some Documents from the Archives of
Romanian Communist Securitate
Mihai Ardelean, Gabriela Buicu, Cosmin Popa ....................................................................... pp. 551-566

CARAGIALE FATA ÎN FATA CU LUMEA MODERNA / I. L. Caragiale Face to Face with the Modern World
Scientific Researcher Dr. Oana SOARE................................................................................. pp. 567-576

MOARTEA ELECTRONICA A AUTORULUI / The Electronic Death of the Author
Assistant Prof. Dr. Daniela PETROSEL ................................................................................ pp. 577-583

CALATORIA CA MISCARE LIBIDINALA A FIINTEI – O INTERPRETARE COMPARATIVA
PSIHANALITICA A ROMANELOR LUI CARLO LEVI SI SEVERO SARDUY / The Travel as a Libidinal
Movement of the Being – a Comparative Psychoanalitical Interpretation of Carlo Levi's and Severo Sarduy's
Novels
PhD Candidate Mihaela OPRE ............................................................................................. pp. 584-592

POETIQUE DE LA PROSE DE CHARLES NODIER
PhD Candidate Marina Iuliana IVAN....................................................................................... pp. 593-599

RECEPTAREA CRITICA A OPEREI LUI ION HOREA / The Reception of Ion Horea’s Works
PhD Candidate Anamaria STEFAN (Papuc) .......................................................................... pp. 600-607

DISCURSUL DE RECEPTIE ÎN ACADEMIA ROMÂNA AL LUI OCTAVIAN GOGA (COSBUC, 1923) / Goga’s
Romanian Academy Reception Speech (”Cosbuc”, 1923)
Assistant Prof. Dr. Eugeniu NISTOR .................................................................................... pp. 608-611

RE-EVALUAREA RELATIILOR DE FAMILIE ÎN POVESTIRILE LUI ALICE MUNRO / Re-negociating the
Other: Family Relations in Alice Munro’s Short Stories
Assistant PhD. Dragos ZETU ............................................................................................... pp. 612-620

ALBERT CAMUS LE MYTHE DE SISYPHE OU DONNER UN SENS A L’XISTENCE
Assistant Prof. Dr. Alexandru LUCA ...................................................................................... pp. 621-624

COMMUNICATING THE WOR(L)D (I) / On Difficulties in Bible Translation - case study on the ‘Tower of Babel’
Assistant Prof. Dr. Bianca-Oana HAN .................................................................................... pp. 625-631

CULTURAL IDENTITIES: THE INTERNATIONAL THEATRE FESTIVALS IN EDINBURGH, AVIGNON
AND SIBIU
Assistant Prof. Dr. Ion M. TOMUS ......................................................................................... pp. 632-635

CREANGA SI FICTIUNEA PUBLICULUI / Creanga and the Fiction of the Public
Assistant Prof. Dr. Doris MIRONESCU ................................................................................... pp. 636-646

INNER WORLD AND LANGUAGE IN VIRGINIA WOOLF’S THE WAVES
Assistant PhD Candidate Cristina NICOLAE ........................................................................... pp. 647-654

DIMITRIE TICHINDEAL SI INCEPUTURILE SCOLII PREPARANDIALE ROMANESTI / Dimitrie Tichindeal
and the Beginnings of the Romanian Preparandial School
Assistant Prof. Dr. Lia (Faur) FLORICA .................................................................................. pp. 655-659

PARADISUL LUI DANTE ÎNTRE ORIGINAL SI TRADUCERE / Dante’s Paradise between the Original and
Translation
PhD Candidate Cristian UNGUREANU .................................................................................. pp. 660-667

SINELE ÎNTRE CUVÂNT SI IMAGINE / The Self between Word and Image
PhD Candidate Mia CHINDRIS ............................................................................................. pp. 668-677

IMAGINEA ALTERITATII ÎN ARTA ROMÂNEASCA CONTEMPORANA / The Image of Alterity in
Contemporary Literature and Visual Arts
PhD Candidate Lucian – Nicu RADASAN ............................................................................. pp. 678-681

A RACIAL CARNIVAL: JAMES BALDWIN’S “ENCOUNTER ON THE SEINE: BLACK MEETS BROWN”
Dr. Oana COGEANU ...........................................................................................................pp. 682-687

PANAIT ISTRATI - REPREZENTAREA SINELUI ÎN PAGINILE AUTOBIOGRAFICE / Panait Istrati – the
Representation of the Self in the Autobiographical Works
Drd. PAPAI Reka - Katalin ................................................................................................... pp. 688-697

CHALLENGES FACED BY MEDICAL TRANSLATORS
Assistant PhD Candidate Adrian NAZNEAN ........................................................................... pp. 698-703

TEACHING TRANSLATION AS A MEANS OF COMMUNICATION
PhD Candidate Andreea NAZNEAN ....................................................................................... pp. 704-712

GENERATIA RAZBOIULUI IN DOUA PROFILURI LIRICE: DIMITRIE STELARU SI CONSTANT
TONEGARU / The War Generation in two Poetic Profiles: Dimitrie Stelaru and Constant Tonegaru
PhD Candidate Viorica Macrina LAZAR .................................................................................. pp. 713-722

MIRCEA NEDELCIU, STRATEGII ALE „TRATAMENTULUI FABULATORIU” / Mircea Nedelciu’s Strategies
of „Fabulatory Treatment”
PhD Candidate Ana Valeria GORCEA (STOICA) ...................................................................... pp. 723-728

BILINGVISMUL ÎN PRESA MURESEANA INTERBELICA / Bilingual Writing in Inter-War Mures Press
PhD Candidate Angela Magherusan PRECUP ......................................................................... pp. 729-736

POSTMODERNISM SI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANELE LUI ION D. SÂRBU: DE CE PLÂNGE
MAMA? SI DANSUL URSULUI / Postmodernism and Intertextuality in Ion D. Sarbu's Novels: De ce plange mama?
and Dansul ursului
PhD Candidate Lucia Ruxandra SOPTEREAN (Strete) ............................................................. pp. 737-750

FICTIONALITY. PLEADING FOR THE POETICS OF POSSIBLE WORLDS: UNDERGROUND VS. THE
REVERSED WORLD
PhD Candidate Andreea-Maria SÂNCELEAN .......................................................................... pp. 751-757

MITOLOGIILE IMAGINARULUI ÎN VIZITA STELEI PERSONALE DE STEFAN AUG. DOINAS /
Mythologies of the Imaginary in Stefan Aug. Doinas’s Visit of the Personal Star
PhD Candidate Maria CHETAN (Popa) ................................................................................... pp. 758-765

INTRAREA ÎN NATO. CONTRIBUTIA LUI CORNEL REGMAN LA ALCATUIREA LEXICONULUI
LITERATURII UNIVERSALE DIN BUDAPESTA / Entering NATO. Cornel Regman’s Contribution to the
Writing of the Budapest Universal Literature Thesaurus
PhD Candidate Florina MOLDOVAN LIRCA ........................................................................... pp. 766-777

GHEORGHE CRACIUN: „EPURA PENTRU LONGOS”. DEZISTORICIZAREA SI REONTOLOGIZAREA
TIPARULUI LIVRESC / Gheorghe Craciun – Epura pentru Longos. Un-Historizing and Re-Ontologizing the
Bookish Pattern
PhD Candidate Sonia VASS ................................................................................................. pp. 778-786

REVIZITÂND CARTILE EXILULUI ÎN EPOCA INTERNETULUI: MAESTRI SI DISCIPOLI / Reviewing Exile
Books in the Age of the Internet: Masters and Disciples
Assistant Prof. Dr. Dumitru-Mircea BUDA .............................................................................. pp. 787-794

IPOSTAZE ALE LABIRINTULUI ÎN NUVELELE FANTASTICE ALE LUI MIRCEA ELIADE / Instances of the
Labyrinth in Mircea Eliade’s Fantastic Shortstories
PhD Candidate Mihaela-Alina TEODOR (Chiribau-Albu) .......................................................... pp. 795-805

LIVIU GEORGESCU- ANAMORPHOTIC SNAPSHOTS ON THE SPIRAL TRAJECTORY
PhD Candidate Mariana-Adela REZAN ................................................................................. pp. 806-813

DISCURSUL ETIC SI VERIDICITATEA ENUNTULUI ÎN PUBLICISTICA LUI M. CARTARESCU / The Ethical
Discourse and Truthfulness of Utterance in Mircea Cartarescu’s Journalism (The Speaker between the Character and
the Onlooker)
PhD Candidate Bogdan RATIU ............................................................................................. pp. 814-825

REPRESENTATIONS OF THE SACRED IN ARGHEZI`S PSALMS
PhD Candidate Cristina SAVA ............................................................................................. pp. 826-833

MODALITATI ALE FANTASTICULUI ÎN OPERA LUI STEFAN BANULESCU / Forms of the Fantastic in
Stefan Banulescu’s Works
PhD Candidate Ana-Maria PRODAN (Scheau) ......................................................................... pp. 834-843

NICOLAE STEINHARDT- COMUNICARE SI CUMINECARE / Nicolae Steinhardt - Communication and Impart
PhD Candidate Claudia CRETU (VASLOBAN) ......................................................................... pp. 844-848

IMAGINI ALE CORPORALITATII IN PROZA HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU / Pictures of Corporality in
the Prose of Hortensiei Papadat-Bengescu
PhD Candidate Alina OLTEAN................................................................................................ pp. 849-856

POETICA SPATIULUI IN ROMANUL CITADIN / The Poetics of Space in the Urban Novel
PhD Candidate Cristina SCULITA .......................................................................................... pp. 857-860

SHAKESPEARE AND VOICULESCU: COMMUNION THROUGH SONNETS OR JUST PLAIN
COMUNICATION
PhD. Candidate Sorin Gheorghe SUCIU ................................................................................. pp. 861-871

„DREAPTA POTRIVIRE A NUMELOR” ÎN PROZA LUI RADU PETRESCU / The Onomastic System in the
Works of Radu Petrescu
PhD Candidate Oana CODARCEA......................................................................................... pp. 872-880

GELLU NAUM ÎN PRESA LITERARA ROMÂNEASCA / Gellu Naum in the Romanian Literary Press
PhD Candidate Marius ÎNSURATELU ................................................................................... pp. 881-889

UN EXERCITIU INGENIOS DE INTERTEXTUALITATE / The War with the Word and the Process of Writing
PhD Candidate Stanca BUCUR ........................................................................................... pp. 890-897

ILARIE VORONCA SI SPECTACOLUL UNIVERSULUI LIRIC / Ilarie Voronca and the Spectacle of the Poetic
Universe
PhD Candidate Ioana-Mihaela VULTUR ................................................................................ pp. 898-907
IOANICHIE OLTEANU SI CERCUL LITERAR DE LA SIBIU / Ioanichie Olteanu and the Sibiu Literary Circle
PhD Candidate Delia Natalia TRIF (ANCA) ............................................................................ pp. 906-911

ENEIDA LUI VERGILIUS – INFLUENTE SI IZVOARE DE INSPIRATIE / Aeneid by Vergilius – influences and
sources
PhD. Camdidate Oana Lavinia PANITA (ZAHARIE) ................................................................ pp. 912-917

SEPTIMIU BUCUR SI CLASICII / Septimiu Bucur and the classics
PhD. Candidate Dumitrita Florina TODORAN ........................................................................ pp. 918-923

RITM SI LIMBAJ: TEORIA LUI J. J. ROUSSEAU PRIVIND ORIGINEA LIMBAJULUI UMAN / Rhythm and
Language: J.J. Rousseau's Theory on the Origin of Human Language
Assoc. Prof. Dr. Ala SAINENCO ......................................................................................... pp. 924-928

LA LANGUE DE BOIS SUBSISTE-T-ELLE ENCORE ?
Associate Prof. Dr. Liliana ALIC .......................................................................................... pp. 929-937

UNE PROVOCATION LINGUISTIQUE : LA TRADUCTION DU DISCOURS JOURNALISTIQUE
Assoc. Prof. Dr. Eugenia ENACHE ...................................................................................... pp. 938-942

LA DIALECTOLOGIE À PRÉSENT
Maître de conférences Dr. Ioan DANILA ................................................................................ pp. 943-950

FRAZEOLOGISMELE DEVIANTE: O ABORDARE DIN PERSPECTIVA DISCURSIVA / Deviant
Phraseologisms: A Discourse-Oriented Approach
Associate Prof. Dr. Ana VULPE ........................................................................................... pp. 951-956

DISCURSUL PUBLIC ROMÂNESC ÎNAINTE SI DUPA INTEGRAREA EUROPEANA. O ABORDARE DIN
PERSPECTIVA LINGVISTICII COGNITIVE / The Romanian Public Discourse Before and After the Eu Integration:
A Cognitive Linguistic Approach
Assistant Prof. Dr. Simina-Maria TERIAN .............................................................................. pp. 957-963

UTILIZAREA PROCEDEULUI MAPTASK ÎN PROIECTELE ATLAS MULTIMEDIA PROSODIQUE DE
L’ESPACE ROMAN (AMPER-ROM) SI ATLASUL MULTIMEDIA PROZODIC ROMÂN (AMPRom) / The
Usage of the MapTask Procedure in AMPER and AMPROM
Scientific Researcher Dr. Anca – Diana Bibiri, Scientific Researcher Dr. Oana Panaite, Prof. Dr. Adrian Turculet................................................................................................................................pp. 964-974

VALENTE SEMANTICO-STILISTICE ALE TIMPURILOR VERBALE ÎN LIMBA ROMÂNA. PREZENTUL SI
VIITORUL INDICATIVULUI / Semantical-Stylistic Values of Verbal Tenses in Romanian
Assistant Prof. Dr. Valerica SPORIS ..................................................................................... pp. 975-984

THE MAJOR DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH IN WRITTEN AND ORAL
COMMUNICATION
Assistant Prof. Dr. Narcisa TIRBAN, Assistant Prof. Dr. Laura Rebeca PRECUP-STIEGELBAUER, Prof. Dr.Teodor PATRAUTA ................................................................................................ pp. 985-1008

VALENTE SEMANTICE ALE ADJECTIVELOR DIN STRUCTURA NUMELOR COMERCIALE / Semantic
Values of the Adjectives from the Structure of Commercial Brands
Assistant Researcher Adelina Emilia MIHALI ................................................................... pp. 990-999

NAMES OF FOOD PRODUCTS IN ROMANIA IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION
Assistant Researcher Alina BUGHESIU ...........................................................................pp. 1000-1009

THE NATURE OF SLANG: Spoken, creative and transient
Assistant PhD. Candidate Ildikó Gy. Zoltán ..................................................................... pp. 1010-1015

TEACHING RESOURCES FOR ESP- FROM THEORY TO PRACTICE
Assistant Prof. Dr. Nicoleta Aurelia MEDREA, Assistant Prof. Dr. Dana Daniela RUS ......... pp. 1016-1020

INTERDISCIPLINARITATE ÎN CERCETAREA FILOLOGICA. PROIECTUL „MONUMENTA LINGUAE
DACOROMANORUM” / Interdisciplinarity in Philologic Research (The “Monumenta Linguae Dacoramonorum” Project)
Scientific Researcher Dr. Ana-Maria GANSAC, Scientific Researcher Dr. Maria MORUZ, Scientific Researcher Dr. Madalina UNGUREANU............................................................................ pp. 1021-1031

REPREZENTARI CULTURAL-LINGVISTICE ALE LOCUIRII / Cultural-Linguistic Representation of Habitation
Associate Prof. Dr. Ecaterina CRETU, Assistant Prof. Dr. Mihaela Buzatu HRIBAN ............. pp. 1032-1041

PRAGMATICA ACTULUI DE NUMIRE PERSONALA NECONVENTIONALA / The Pragmatics of
Unconventional Personal Naming
Associate Prof. Dr.Daiana FELECAN ............................................................................... pp. 1042-1050

COMMUNICATION THROUGH TRANSLATION
Assistant professor PhD. Attila IMRE ............................................................................... pp. 1051-1055

A NEUROLINGUISTIC APPROACH TO LINGUISTIC REDUNDANCY
Assistant Prof. Dr. Laura Carmen CUTITARU ..................................................................... pp. 1056-1060

NEOLOGISMUL SI APORTUL STILISTIC AL ACESTUIA ÎN PROZA SCURTA A LUI LIVIU REBREANU /
The Stylistic Contribution of the Neologism in Liviu Rebreanu`S Short Prose
Assistant dr. Rodica ROMAN ............................................................................................ pp. 1061-1069

„FAMILIARITATEA” EXPRIMARII ÎN PRESA / The “Familiarity” of Expression in the Press
Assistant Prof. Dr. Maria-Laura RUS .................................................................................. pp. 1070-1073

ASPECTE DIALECTALE ÎN GRAIUL DIN COMUNA SCARISOARA JUDETUL ALBA / Dialectal Aspects from
the Language Spoken in Scarisoara, Alba
Assistant Prof. Dr. Sorin GUIA ........................................................................................... pp. 1074-1078

eLEXICOGRAFIA – INTERDISCIPLINARITATEA CA PREMISA PENTRU CERCETAREA LIMBII ROMÂNE
/ eLexicography – Interdisciplinarity as a Premise for the Research of Romanian Language
Scient. Researchers Dr. Elena TAMBA, Scient. Researchers Dr. Marius CLIM, Scient. Researchers Dr. Ana CATANA-SPENCHIU, Scient. Researchers, PhD Madalin PATRASCU............................... pp.1079-1086

ÎNTRE BIBLIA DE LA BUCURESTI (1688) SI REVIZIA DIN 1795 A LUI SAMUIL MICU. PROBLEME DE
TRADUCERE / “Biblia de la Bucuresti” (1688) and the 1795 Revision by Samuil Micu. Translation Issues
Scientific Researcher Dr. Ana CATANA-SPENCHIU.............................................................. pp.1087-1110

NON-VERBAL COMMUNICATION ON COMMERCIAL WEBSITES - ISSUES IN WEBSITE
LOCALIZATION
Assistant PhD Candidate Cristian Lako ................................................................................ pp.1111-1118

O RADIOGRAFIE A LIMBII ROMÂNE VORBITE ÎN SPATIUL AUDIOVIZUAL DIN REPUBLICA
MOLDOVA / A radiography of the spoken Romanian language in the audiovisual space of the Republic of Moldova
Dr. Inga DRUTA ................................................................................................................ pp. 1119-1128

MEMORIA NUMELOR (IM)PROPRII DIN BASARABIA / The Memory of (Im)Proper Names from Basarabia
Dr. Viorica RAILEANU ...................................................................................................... pp. 1129-1134

RHETORICAL COMMUNICATION IN THE ANATOMY LESSON BY PHILIP ROTH
Assistant Dr. Corina PUSCAS ......................................................................................... pp. 1135-1143

UTILIZAREA EUFEMISMELOR IN DISCURSUL POLITIC / The Preference for the Usage of Euphemisms in
Political Discourse
Assistant Prof. Dr.Oxana CHIRA ....................................................................................... pp. 1144-1149

PECULIARITIES OF THE LEXIS USED IN FINANCIAL ENGLISH
Assistant PhD Candidate Daniela DALALAU ...................................................................... pp. 1150-1159

History, Elites and Cultural Mentalities
ASPECTE ALE CONSTRUCTIEI IDENTITARE: ONOMASTICA / Cazul românilor din Transilvania sec XIX /
Aspects of Identitary Construction: Onomastics. 19th Transilvanians’ Case Study
Assoc. Prof. Dr. Luminita CHIOREAN, Prof. Dr. Cornel SIGMIREAN ...................................... pp. 1160-1172

E-LEARNING – A NEW PARADIGM FOR EDUCATING AND TRAINING HUMAN RESOURCES
Prof. Dr. Petruta BLAGA ................................................................................................... pp. 1173-1177

ISTORIE SI ADEVAR. DIN DISCURSUL GENERATIEI INTERBELICE / History and Truth. From the Discourse
of the Inter-War Generation
Assoc. Prof. Dr. Corina TEODOR ...................................................................................... pp. 1178-1185

I PRODROMI DELLA TERZA GUERRA D’INDIPENDENZA NELLA STAMPA ROMENA DI
TRANSILVANIA. IL PERIODICO ALBINA
Assistant Prof. Dr. Giordano ALTAROZZI ........................................................................... pp. 1186-1194

RELAZIONI ROMANIA-ASIA ORIENTALE: UN APPROCCIO MULTI O INTER-DISCIPLINARE?
PhD Candidate Andrea CHIRIU .......................................................................................... pp. 1195-1202

PERSPECTIVE HISTORIQUE SUR LA LEGISLATIONS FORESTIERE ROUMAINE
Prof. dr. Lucretia DOGARU................................................................................................ pp. 1203-1210

DESPRE RELIGIE, NATIUNE SI NATIONALITATE ÎN EUROPA / Religion, Nation and Nationality in Europe
Prof. Dr.Gheorghe MIHAI, Prof. Dr. Lucretia DOGARU ......................................................... pp. 1211-1216

QUALUNQUISMO E OPINIONE PUBBLICA. IL MOVIMENTO DEL FRONTE DELL'UOMO QUALUNQUE
PhD Candidate Roberto SCIARRONE ................................................................................. pp. 1217-1222

COMUNICAREA UN DEZIDERAT AL TRANSPARENTEI ÎN FUNCTIONAREA INSTITUTIILOR SI
AUTORITATILOR PUBLICE / Communication: a Challenge of Transparency in the Functioning of Public
Institutions and Authorities
Steliana C. GLIGA, Assistant Prof. Dr. Olimpiu A. SABAU POP .......................................... pp. 1223-1226

UNDERSTANDING CULTURAL DIVERSITY IN HEALTH CARE
Assistant Prof. Dr. Laura Ioana LEON ................................................................................ pp. 1227-1234

COMUNICAREA DINTRE PARINTI SI COPII. O PERSPECTIVA ISTORICA / Communication between Parents
and Children – a Historical Perspective
Assistant Prof. Dr. Georgeta FODOR ............................................................................... pp. 1233-1240

LIMBAJUL NONVERBAL ÎN VIATA POLITICA. CONSIDERATII ISTORICE / Non verbal communication in
political life. Historic aspects
Assistant Prof. Dr. Istvan FABIAN .................................................................................... pp. 1241-1245

ASPECTS REGARDING COMMUNICATION BETWEEN JUSTICE AND CIVIL SOCIETY
Assistant Prof. Dr. Olimpiu A. SABAU POP ...................................................................... pp. 1246-1250

Literature and Communication (2)

Room: R04

Moderators:

Prof. Dr. Cornel Moraru, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş
Prof. Dr. Iulian Boldea, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş

 1. Prof. Dr. Cornel Moraru, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, E.M. Cioran and the Paradigm of European Nihilism
 2. Prof. Dr. Gheorghe Glodeanu, Technical University of Cluj-Napoca – The Northern University Center, Baia Mare, Marcel Avramescu or on the Defiance of Literature
 3. Prof. Dr. Mircea A. Diaconu, “Ştefan cel Mare” University, Suceava, The critical Spirit in “România literară” in 1989
 4. Prof. Dr. Vasile Spiridon, ”Vasile Alecsandri” University, Bacău, Sadovenian Book “Signs”
 5. Prof. Dr. Iulian Boldea, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Caragiale and the World of the Press
 6. PhD Candidate Carmen Ardelean, Technical University of Cluj-Napoca – The Northern University Center, Baia Mare, Hortensia Papadat-Bengescu’s Novel – a Symposium of the Arts and a Subtle Flirt with Science
 7. Associate Prof. Dr. Dorin Ştefănescu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Double – a Model of Sliding Communication
 8. Associate Prof. Dr. Mariana Boca, “Ştefan cel Mare” University, Suceava, The Memory of the Real and the Dynamics of Fiction in a Totalitarian Regime: Reading Lolita in Teheran by Azar Nafisi and Amintiri în dialog by Matei Călinescu
 9. Associate Prof. Dr. Ramona Hosu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Narrating/ Picturing the Postmodern Self. Strategies of Representation
 10. Dr. Mihai Ardeleanu, Dr. Gabriela Buicu, Dr. Cosmin Popa, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureş, Styles of Communication Identified in the Texts of Some Documents from the Archives of Romanian Communist Securitate
 11. Scientific Researcher Dr. Oana Soare, “G. Călinescu” Institute of History and Literary Theory of the Romanian Academy, Bucharest, I. L. Caragiale Face to Face with the Modern World
 12. Assistant Prof. Dr. Daniela Petroşel, “Ştefan cel Mare” University, Suceava, The Electronic Death of the Author
 13. PhD Candidate Mihaela Opre, “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, The Travel as a Libidinal Movement of the Being – a Comparative Psychoanalitical Interpretation of Carlo Levi's and Severo Sarduy's Novels
 14. PhD. Candidate Marina Iuliana Ivan, Universitaty of Piteşti, Poétique de la prose de Nodier
 15. PhD Candidate Anamaria Ştefan, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The    Reception of Ion Horea’s Works
 16.  

  14:00 -15:00  -  Lunch Break

 17. Assistant Prof. Dr. Eugeniu Nistor, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Octavian Goga’s Romanian Academy Reception Speech (”Coşbuc”, 1923)
 18. Dr. Dragoş Zetu, ”Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Re-negociating the Other: Family Relations in Alice Munro’s Short Stories
 19. Assistant Prof. Dr. Alexandru Luca, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Le mythe de Sysiphe d’Albert Camus – ou donner un sens a l’existence
 20. PhD Candidate Aurora Stănescu, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Poetic Individuation and the Avatars of the Self. Theoretical Landmarks
 21. Assistant Prof. Dr. Bianca-Oana Han, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Communicating the Wor(l)d: On Difficulties in Bible Translation – Case-Study on the Tower of Babel
 22. Assistant Prof. Dr. Ion M. Tomuş, “Lucian Blaga” University, Sibiu, Cultural Identities: The International Theatre Festivals in Edinburgh, Avignon and Sibiu
 23. Assistant Prof. Dr. Doris Mironescu, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Creangă and the Fiction of the Public
 24. Assistant PhD Candidate Cristina Nicolae, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Language and the Inner World: The Waves
 25. Dr. Lia Faur, “Vasile Goldiş” Western University, Arad, Dimitrie Ţichindeal and the Beginnings of the Romanian Preparandial School
 26. PhD Candidate Cristian Ungureanu, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Dante’s Paradise between the Original and Translation
 27. PhD Candidate Mia Chindriş, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Self between Word and Image. The Case of Gabriela Melinescu
 28. PhD Candidate Lucian-Nicu Rădăşan, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Image of Alterity in Contemporary Literature and Visual Arts

20:00 - Gratulatory Dinner

 

Literature and Communication (3)

Room: A 412

Moderators:

Assist. Prof. Dr. Dumitru-Mircea Buda, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş
PhD Candidate Adrian Năznean, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi

 1. Dr. Oana Cogeanu, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, A Racial Carnival: James Baldwin’s “Encounter on the Seine: Black Meets Brown”cretuclau
 2. Dr. Balàzs (Pàpai) Réka Katalin, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Panait Istrati – the Representation of the Self in the Autobiographical Works
 3. Dr. Liliana Bârsan, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Orality in Pavel Dan’s Prose
 4. PhD Candidate Adrian Năznean, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Challenges Faced by Medical Translators
 5. PhD Candidate Andreea Năznean, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Teaching Translation as a Means of Communication
 6. PhD Candidate Viorica Lazăr, „Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The War Generation in two Poetic Profiles: Dimitrie Stelaru and Constant Tonegaru
 7. PhD Candidate Ana Valeria Gorcea, „Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Mircea Nedelciu’s Strategies of „Fabulatory Treatment”
 8. PhD Candidate Angela Măgheruşan-Precup, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Bilingual Writing in Inter-War Mureş Press
 9. PhD Candidate Lucia Şopterean, „Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Postmodernism and Intertextuality in Ion D. Sarbu's Novels: De ce plange mama? and Dansul ursului
 10. PhD Candidate Andreea-Maria Sâncelean, „Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Fictionality. Pleading for a “Poetics of the Possible Worlds”: Underground vs. “Reverted World”
 11. PhD Candidate Romelia Popp, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Poetry – Essence of the Existence
 12. PhD Candidate Maria Cheţan (Popa), ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Mythologies of the Imaginary in Ştefan Aug. Doinaş’s Visit of the Personal Star
 13. PhD Candidate Florina Moldovan-Lircă, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Entering NATO. Cornel Regman’s Contribution to the Writing of the Budapest Universal Literature Thesaurus
 14. PhD Candidate Vass Sonia-Patricia, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Gheorghe Crăciun – Epură pentru Longos. Un-Historizing and Re-Ontologizing the Bookish Pattern
 15. Assistant Prof. Dr. Dumitru-Mircea Buda, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Reviewing Books in the Age of the Internet: Masters and Disciples
 16. PhD Candidate Diana Dan, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş,Epic Structures in Mircea Ivănescu's Poetry
 17. 14:00 -15:00  -  Lunch Break

 18. PhD Candidate Mihaela Teodor (Chiribău-Albu), “Ştefan cel Mare” University, Suceava, Instances of the Labyrinth in Mircea Eliade’s Fantastic Shortstories
 19. PhD Candidate Mariana-Adela Rezan, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş,                Liviu Georgescu - Anamorphotic Snapshots on the Spiral Trajectory
 20. PhD Candidate Bogdan Raţiu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Ethical Discourse and Truthfulness of Utterance in Mircea Cărtărescu’s Journalism (The Speaker between the Character and the Onlooker)
 21. PhD Candidate Cristina Sava, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Representations of the Sacred in Arghezi’s Psalms
 22. PhD Candidate Ana-Maria Prodan (Scheau), “1 Decembrie 1918” University, Alba-Iulia, Forms of the Fantastic in Ştefan Bănulescu’s Works
 23. PhD Candidate Claudia Creţu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, N. Steinhardt – Communication and Communion
 24. PhD Candidate Alina-Luciana Oltean, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Pictures of Corporality in the Prose of Hortensia Papadat-Bengescu
 25. PhD Cristina Sculiţă, “Ştefan cel Mare” University, Suceava, The Poetics of Space in the Urban Novel
 26. PhD Candidate Sorin Gheorghe Suciu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Shakespeare and Voiculescu: Sonnets for Communion or Simple Communication
 27. Assistant PhD Candidate Aurora Laslo Paşcan, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Sliding in the Labyrinth of Hypertextuality
 28. PhD Candidate Oana Codarcea, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Onomastic System in the Works of Radu Petrescu
 29. PhD Candidate Marius Însurăţelu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Gellu Naum in the Romanian Literary Press
 30. PhD Candidate Stanca Bucur, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The War with the Word and the Process of Writing
 31. PhD Candidate Ioana-Mihaela Vultur, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Ilarie Voronca and the Spectacle of the Poetic Universe
 32. PhD Candidate Delia Anca, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Ioanichie Olteanu and the Sibiu Literary Circle
 33. PhD Candidate Dumitriţa Todoran, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Septimiu Bucur and the Classics

 

20:00 - Gratulatory Dinner

Linguistics, Discourse, Reasoning

Room: R39

Moderators:

Associate Prof. Dr. Luminiţa Chiorean, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş
Associate Prof. Dr. Ecaterina Creţu, ”Vasile Alecsandri” University, Bacău

 1. Associate Prof. Dr. Luminiţa Chiorean, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Dr. Mioara Kozak, „Unirea” National College of Târgu-Mureş, The Semiotics of Murphy’s Laws
 2. Associate Prof. Dr. Ala Sainenco, „Alecu Russo” State University of Bălţi, Moldova, Rhythm and language: J. J. Rousseau's Theory Regarding the Origin of Human Language
 3. Associate Prof. Dr. Liliana Alic, “Transilvania” University, Braşov, La langue de bois survit-elle encore?
 4. Associate Prof. Dr. Eugenia Enache, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, La traduction du discours journalistique, une provocation linguistique
 5. Associate Prof. Dr. Ioan Dănilă, ”Vasile Alecsandri” University, Bacău, Dialectology Today
 6. Associate Prof. Dr. Ana Vulpe, The Philology Institute of the Science Academy of Moldova, Deviant Phraseologisms: A Discourse-Oriented Approach
 7. Assistant Prof. Dr. Simina-Maria Terian, “Lucian Blaga” University, Sibiu, The Romanian Public Discourse before and after the E.U. Integration: a Cognitive Linguistic Approach
 8. Scientific Researcher Dr. Anca-Diana Bibiri, Scientific Researcher Dr. Oana Panaite, Prof. Dr. Adrian Turculeţ, ”Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, The Usage of the MapTask Procedure in AMPER and AMPROM
 9. Dr. Mioara Kozak, „Unirea” National College of Târgu-Mureş,Associate Prof. Dr. Luminiţa Chiorean, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş Determinative Structures of the Names in Eminescu’s Poetic Discourse
 10. Assistant Prof. Dr. Valerica Sporiş, “Lucian Blaga” University, Sibiu, Semantical-Stylistic Values of Verbal Tenses in Romanian
 11. Assistant Prof. Dr. Narcisa Tirban, Assistant Prof. Dr. Laura Rebeca Precup-Steigelbauer, Prof. Dr. Teodor Patrauta, “Vasile Goldiş” Western University, Arad, The Major Differences between British and American English in Written and Oral Communication
 12. Assistant Researcher Adelina Emilia Mihali, Technical University of Cluj-Napoca – The Northern University Center, Baia Mare, Semantic Values of the Adjectives from the Structure of Commercial Brands
 13. Assistant Researcher Alina Bugheşiu, Technical University of Cluj-Napoca – The Northern University Center, Baia Mare, Romanian Names of Food Products in the Context of Globalization
 14. Assistant PhD Candidate Zoltán Ildikó Gy., ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Nature of Slang
 15. Assistant Prof. Dr. Nicoleta Aurelia Medrea, Assistant Prof. Dr. Dana Daniela Rus, „Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Teaching Resources for ESP – From Theory to Practice
 16. Scientific Researcher Dr. Ana-Maria Gînsac, Scientific Researcher Dr. Mădălina Ungureanu, Scientific Researcher Dr. Maria Moruz, „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Interdisciplinarity in Philologic Research (The “Monumenta Linguae Dacoramonorum” Project)
 17. 14:00 -15:00  -  Lunch Break

 18. Associate Prof. Dr. Ecaterina Creţu, Assistant Prof. Dr. Mihaela Buzatu Hriban, ”Vasile Alecsandri” University, Bacău, Cultural-Linguistic Representation of Habitation
 19. Associate Prof. Dr. Daiana Felecan, Technical University of Cluj-Napoca – The Northern University Center, Baia Mare, The Pragmatics of the Nonconventional Act of Personal Denomination
 20. Assistant Prof. Dr. Imre Attila, “Sapientia” University, Cluj-Napoca, Communication through Translation
 21. Assistant Prof. Dr. Laura Carmen Cuţitaru, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, A Neuro-Linguistic Approach of Language Redundancy
 22. Assistant Dr. Rodica Roman, “Lucian Blaga” University, Sibiu, The Stylistic Contribution of the Neologism in Liviu Rebreanu`s Short Prose
 23. Assistant Prof. Dr. Maria-Laura Rus, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The “Familiarity” of Expression in the Press
 24. Assistant Prof. Dr. Sorin Guia, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Dialectal Aspects from the Language Spoken in Scarisoara, Alba
 25. Scient. Researchers Dr. Elena Tamba, Dr. Marius-Radu Clim, Dr. Ana-Veronica Catană-Spenchiu, “A. Philippide” Institute of Philology of the Romanian Academy – the Iaşi Branch, eLexicography – Interdisciplinarity as a Premise for the Research of Romanian Language
 26. Dr. Ana-Veronica Catană-Spenchiu, “A. Philippide” Institute of Philology of the Romanian Academy – the Iaşi Branch,Biblia de la Bucuresti” (1688) and the 1795 Revision by Samuil Micu. Translation Issues
 27. Assistant PhD Candidate Lako Cristian, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Non-Verbal Communication on Commercial Websites - Issues in Website Localization
 28. Dr. Inga Druţă, The Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences, Chişinău, A Radiogram of the Romanian Language Spoken in the Audio-Visual Space of the Republic of Moldavia
 29. Dr. Viorica Răileanu, The Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences, Chişinău, The Memory of (Im)Proper Names from Basarabia
 30. Assistant Dr. Corina Puşcaş, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Rhetorical Communication in The Anatomy Lesson by Philip Roth
 31. Assistant Prof. Dr.Oxana Chira, “Alecu Russo” State University of Bălţi, The Republic of Moldova, The Preference for the Usage of Euphemisms in Political Discourse
 32. Assistant PhD Candidate Daniela Dălălău, “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Peculiarities of the Language Used in Financial English

20:00 - Gratulatory Dinner

History, Elites and Cultural Mentalities

Room: R06

Moderators:

Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş
Assistant Prof. Dr. Giordano Altarozzi, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş

 1. Prof. Dr. Cornel Sigmirean, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, 19th Century Press and the Construction of the Nation
 2. Dr. Alberto Becherelli, Sapienza Università di Roma, La Serbia e la crisi bosniaca del 1908 nei documenti militari italiani
 3. Prof. Dr. Vasile Dobrescu, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Reception of European Modern Ideas and Economic Models in the Romanian Space
 4. Prof. Dr. Petruţa Blaga, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, E-learning – a new paradigm for education and training of human resources
 5. Associate Prof. Dr. Corina Teodor, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, History and Truth. From the Discourse of the Inter-War Generation
 6. Assistant Prof. Dr. Giordano Altarozzi, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, La terza guerra d'indipendenza nella stampa romena di Transilvania
 7. PhD Candidate Andrea Chiriu, Università degli Studi di Cagliari, Relazioni
  Romania-Asia orientale: un approccio multi o inter-disciplinare?
 8. Prof. Dr. Lucreţia Dogaru, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Perspectives historique sur le droit forestier roumain
 9. Prof. Dr. Gheorghe C. Mihai, Western University of Timişoara, Prof. Dr. Lucreţia Dogaru, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Religion, Nation and Nationality in Europe
 10. PhD Candidate Roberto Sciarrone, Universitata Sapienza di Roma, Qualunquismo e opinione pubblica. Il movimento del Fronte dell'Uomo Qualunque
 11. Assistant Prof. Dr. Daniela Cristina Valea, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, The Wright to Access Information – a Way of Communication between the Citizens and the State
 12. Assistant Prof. Dr. Olimpiu Sabău-Pop, Steliana Cristina Gliga, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Communication: a Challenge of Transparency in the Functioning of Public Institutions and Authorities
 13. Assistant Prof. Dr. Laura Ioana Leon, “Grigore T. Popa” University, Iaşi, Understanding Cultural Diversity in Health Care
 14. Assistant Prof. Dr. Georgeta Fodor, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Communication between Parents and Children – a Historical Perspective
 15. Assistant Prof. Dr. Fábián István, “Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Non-Verbal Language in the Political Life. Historical Considerations
 16. Assistant Prof. Dr. Rebeca Laura Precup-Steigelbauer, Assistant Prof. Dr. Narcisa Tirban, Associate. Prof. Dr. Rodica Teodora Biriş, ”Vasile Goldiş” Western University, Arad, Dilution and Commercialisation of British Oral History Symbols in the Contemporary Interdisciplinary Society
 17. Assistant Prof. Dr. Olimpiu Sabău-Pop, ”Petru Maior” University, Târgu-Mureş, Aspects Regarding the Communication between Justice and Civil Society
 18. PhD Candidate Lacrima Balint, “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, The Political Dialogue in Mureş County – Features and Differences

14:00 -15:00  -  Lunch Break
20:00 - Gratulatory Dinner

HOME | GENERAL INFORMATION | ORGANIZING COMMITEE | CONFERENCE SCHEDULE | PARTNERS