Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Resurse WEB

a

Documente&regulamente

Scoala doctorală

Concursuri didactice

CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

 banner

Prezentare | Proiecte / Conferinte / Publicatii | Resurse | Rapoarte | Contact

CINE SUNTEM

CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE ÎN CARIERĂ este parte a structurii Universității "Petru Maior" și a fost infiintat în baza Ordinelor Nr.1082/MMPS, 3373/MEN, 671MTS/1997, precum și în baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării, cu nr. 3617/2005.

Centrul de Consiliere, consecvent misiunii Universității "Petru Maior", alături de toate structurile instituționale, contribuie la creșterea calității serviciilor către studenți și comunitate și la construirea succesului academic. Principiul centrării întregii activități pe intersele reale ale studenților se reflectă în efortul pe care instituția îl face în susținerea activității noastre.

În conformitate cu misiunea consfințită prin lege și hotărâtă la nivel instituțional, conform Codului Etic și competențelor noastre, acordăm studenților servicii specializate de consiliere în carieră, asistență psihologică și suport pentru optimizarea dezvoltării personale și profesionale.

Aceste servicii sunt gratuite, pentru toti studenții, indiferent de forma și nivelul de scolarizare, iar ei le accesează pentru sprijin calificat pe care-l primesc în definirea propriului proiect de viață și de carieră, în demersul de optimizare a performanțelor academice, dar și pentru suport și asistență în pasul crucial către piața muncii.

Prin cercetări și studii sociologice, realizate la nivel instituțional și extrainstituțional și concretizate în prognoze și analize, Centrul colaborează cu toate structurile academice și administrative în scopul creșterii calității tuturor serviciilor furnizate către studenți, masteranzi, comunitate și publicul larg

MISIUNE

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, conform structurii sale, desfășoară activități și servicii de:

CONSILIERE, CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ, ORIENTARE ȘI PLASAMENT PE PIAȚA MUNCII

consiliere în carieră, consultanță și sprijin metodologic specializat, concretizate în:

 • evaluarea intereselor profesionale, a aptitudinilor și abilităților personale

 • dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare în planificarea carierei

 • elaborarea traseului personal de dezvoltare educațională și profesională, orientare și plasament pe piața muncii.

 • stabilirea planurilor individuale de promovare personală

 • informare și consultanță în raport cu noul sistem de învățământ și cu Sistemul European de Credite Transferabile, cu Profilele și Standardele Ocupaționale în vigoare

 • facilitare a inserției profesionale a studenților și absolvenților, prin organizarea de manifestări și acțiuni parteneriale cu reprezentanți ai mediului economic și de afaceri

consiliere educațională, asistență psihologică, evaluare, psihodiagnoză și intervenție pe probleme de:

 • adaptare la cerințele mediului academic

 • relaționare și comunicare

 • învățare și performanță

sprijin și intervenție de specialitate în instituție și comunitate:

 • sprijină constituirea și funcționarea organizațiilor studențești

 • inițiază și gestionează proiecte specifice domeniului

 • organizează evenimente: workshop-uri, simpozioane, conferințe de specialitate, în colaborare cu celelalte structuri ale universității, destinate unei mai mari mobilități a studenților și absolvenților la studii și pe piața muncii, în condițiile globalizării și a integrării României în Uniunea Europeană

 • inițiază demersuri și manifestări științifice în favoarea profesionalizării activtății de consiliere

CERCETARE SPECIFICĂ DOMENIULUI, EVALUARE ȘI ANALIZĂ PSIHOSOCIOLOGICĂ

prin realizarea de studii și prognoze privind:

 • opțiunile candidaților din învățământul preuniversitar, în vederea armonizării ofertei academice cu cerințele reale ale pieței muncii

 • analiza nevoilor educaționale la nivelul comunității

 • proiectul de viață, aspirațiile profesionale și planul de carieră al studenților

 • motivația pentru învățare a sudenților

 • eficiența învățării și a specializării, în raport cu cerințele formulate prin Declarația de la Bologna

prin cercetări și analize instituționale

 • Sprijinirea și fundamentarea de programe educaționale;

 • Cercetare psihosociologică și de științe ale educației pe teme de interes instituțional - elaborare de metodologii, instrumente de cercetare, realizare de studii, analize și monitorizări;

I. STUDIU PRIVIND COMPONENTA "EVALUAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII DIDACTICE"- parte din structura globală a evaluării academice

 • satisfacția studenților în report cu serviciile academice ale UPM.

 • evaluarea colegiala a personalului didactic

 • autoevaluarea

II. STUDIU PRIVIND MONITORIZAREA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII "PETRU MAIOR"- 2004-2006

III. STUDIU ASUPRA INIȚIATIVELOR ANTREPRENORIALE ALE STUDENȚILOR DE LA UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"

IV. ANALIZA ADMITERII vizează:

 • motivele opțiunii pentru forma de învățământ și a traseelor de studii
 • motivele pentru care aceștia aleg programele de studii ale UPM
 • sursele de informare și modul in care candidații își obțin informațiile înainte de admitere
 • date demografice
 • bazin de recrutare

V. ALTE STUDII ȘI CERCETĂRI

Studii în curs de realizare:

 • Analiza motivațională și atitudinală a studenților și masteranzilor față de învățare sau / și formare continuă;

 • Analiza opiniilor și atitudinilor studenților din anii terminali, a masteranzilor și absolvenților integrați profesional în raport cu utilitatea disciplinelor din curricula parcursă. Studiul are ca finalitate funadamentarea unui suport destinat reformării și modernizării programelor de studii, în raport cu cerințele actuale solicitate de mediile de activitate profesională a absolvenților. Studiul vine în sprijinul catedrelor de specialitate, la elaborarea și implementarea unor programe de studii cu potențial competitiv ridicat, ca răspuns la provocările socio-economice actuale și de perspectivă.

 • Analiza carierei profesionale a angajaților Universității

 • Exemplificări privind rezultaele cerectărilor sunt prezentate grafic, sub formă de Rapoarte de cercetare și postate pe pagina web a CCOC.

 • Aceste evaluări fac parte dintr-un amplu demers de evaluare academică, inițiat în forma lui actuală în 2003. Fiecare componentă a evaluării activității didactice are metodologie, instrumente și instrucțiuni proprii de investigare, elaborate de CCOC.

 • Demers început în anul 2003 și conceput ca sistem de monitorizare a studenților - antreprenori, ce-și deschid propriile afaceri pe baza facilităților acordate prin HG 166/2003. În prezent, numărul acestora se ridică la circa 800.

Alte informatii

Prezentare
CV Georgeta Boarescu
CV Bocicor Delia

Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera

video partea I
video partea a II-a

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș