Despre Universitate

Conducerea

Facultăţi & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relaţii internaţionale

Centrul de Consiliere

Bibliotecă & Publicaţii

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenţi / Regulamente

Resurse WEB

Documente&regulamente

a

Scoala doctorală

a

Concursuri didactice

 Prezentare generală · Catalog online · Acces · Regulament · Orar · Imagini · Cursuri Lucian Grama · Contact


Despre bibliotecă
Biblioteca Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș și-a început activitatea în anul 1960, odată cu înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani de la Tîrgu-Mureș. Evident, biblioteca s-a constituit în funcție de disciplinele studiate, dar achiziția de carte nu s-a limitat doar la acestea, ci a ținut seama și de interesele mai largi ale utilizatorilor, ceea ce îi conferă un caracter enciclopedic.
Principalele obiective ale bibliotecii universității sunt:
- dezvoltarea continuă a fondului de publicații prin achiziții adecvate cerințelor de studii și cercetare;
- îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite pentru a satisface cerințele de informare și documentare ale utilizatorilor.
Biblioteca Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș este o bibliotecă de drept public, iar categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Universității sunt:
- studenți, masteranzi și doctoranzi ai Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș și ai altor centre de învățământ universitar de stat sau particular, din țară sau străinătate, inclusiv studenți cu burse ERASMUS;
- cadre didactice universitare, cercetători, personal auxiliar și administrativ angajați ai Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș și din alte centre de învățământ universitar de stat sau particular;
- utilizatori externi.
Accesul la colecțiile și serviciile Bibliotecii „Petru Maior” se face pe baza Permisului de intrare, eliberat la înscrierea în bibliotecă, valabil în toate secțiile de împrumut.

Fondul bibliotecii
Fondul bibliotecii se dezvoltă continuu prin achiziții, schimb interbibliotecar de publicații și prin donații primite din partea unor oameni de cultură și instituții.
Biblioteca universității cuprinde o gamă largă de documente românești și străine: monografii, tratate, manuale și cursuri universitare, enciclopedii, dicționare, teze de doctorat, reviste și ziare, anuare, microfilme, CD-uri și DVD-uri din variate domenii ale științei și culturii.
În prezent fondul de carte al bibliotecii cuprinde peste 177 000 volume publicații, din care peste 17 000 periodice. Merită menționat faptul că biblioteca deține un fond de carte veche de peste 4 000 de volume, cuprinzând cărți din secolele XVIII - XIX și prima jumătate a secolului al XX-lea. Cea mai veche publicație existentă în biblioteca universității datează de la 1763 și este lucrarea cu titlul: „Le spectacle des beaux arts ou considérations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets et leurs régles principales”, autor: M. Lacombe, Paris.

Spații și dotare
Existența și dezvoltarea bibliotecii sunt legate de evoluția și dezvoltarea universității. Astfel, informatizarea bibliotecii a demarat la începutul anului 2002, prin achiziționarea și implementarea unui sistem integrat de bibliotecă, sistem care cuprindea module specifice de: Management, Circulație, Inventar, Evidența publicațiilor etc. În anul 2009 s-a finalizat procesul de catalogare în format electronic al tuturor publicațiilor existente în fondul bibliotecii.
Începând cu anul 2005, biblioteca universității s-a extins prin deschiderea de noi filiale. În prezent, activitatea cu utilizatorii se desfășoară în 3 spații distincte astfel:
- Biblioteca Facultății de Științe și Litere
- - Biblioteca Facultății de Inginerie
- - Biblioteca Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative
Biblioteca de Științe Economice, Juridice și Administrative și Biblioteca de Inginerie sunt amenajate cu acces liber la raft, ceea ce le oferă cititorilor un acces mult mai rapid și direct la colecțiile bibliotecii. Totodată, sălile de lectură ale bibliotecii sunt dotate cu calculatoare cu acces la Internet și wireless.

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş