Centrul de Management
al Calității

Universitatea Petru Maior
Documente Directoare Europene
Legislație Națională și Alte Documente de Referință
Documente ARACIS
Sistemul de Management al Calității
Autoevaluarea Programelor de Studii
Autoevaluarea Instituțională
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității
Consiliul Calității
Audituri Interne
Notice: Undefined offset: 11 in /data/upm.ro/facultati_departamente/managementul_calitatii/index.php on line 98 Voluntariat
Evaluarea Internațională EUA
Implementarea sistemului de management al calității are ca efect crearea unor noi modele de gîndire și comportament care duc la îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor de învățămînt și cercetare din Universitatea "Petru Maior".

Evaluarea și asigurarea calității tuturor domeniile activității universitare constituie o prioritate absolută în vederea îndeplinirii misiunii universității.

În vederea îmbunătățirii calității educației, membrii comunității academice și beneficiarii serviciilor noastre sunt invitați să-și exprime părerea și să formuleze propuneri de îmbunătățire

Director Calitate
Conf. univ. dr. Arina MODREAVechea pagină a Centrului de Management al Calității
Ultima actualizare: 12-Iun-2018 Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureş